Kodlås AC-Q41HB

Tillverkat i ett robust anti-vandalutförande
Kombination av stora bakgrundsbelysta metallknappar och en inbyggd värmare
Attraktiv design
Inga vassa kanter
Idealisk för installationer, när stil och funktionalitet är viktig
Kodlåset fungerar i alla väder och miljöer
Flexibla programmeringsmöjligheter Läs mer

AC-Q41H Kodlås i kompaktmodell

Kodlås kompakt Vandalsäkert
3×4 raders knappsats
500 användare med dubbla koder
2 x 3 Amp reläutgångar
2 ingångar med programmerbar logik
3 användarnivåer och 3 säkerhetsnivåer
Optiskt sabotageskydd
Dörr-ringklockfunktion
Inbyggd värmare som kopplas på vid låg temperatur

Tre olika användarnivåer:

Normalanvändare
En normal användare har endast en Primärkod och har då endast Access när AC-Q4xXX är
ställd i normal eller bypassläge.

Säker användare
En säker användare måste ha en Primärkod och en Sekundärkod programmerad. De två koderna
får inte vara samma. Den säkra användaren kan ges tillträde när AC-Q4xXX är ställt i
samtliga av de tre lägena. I Normalläge måste användaren ange sin Primärkod för att få tillträde.
I säkert läge måste användaren ange både sin Primära och Sekundära kod för att få tillträde.

Masteranvändare

En Masteranvändare måste ha både Primärkod och Sekundärkod programmerad med samma
kort eller PIN-kod. Masteranvändaren kan ges tillträde i alla lägen genom att hålla upp sitt
kort eller slå in sin PIN-kod (att använda den så kallade Masteranvändaren är ett praktiskt,
men mindre säkert sett än att använda den säkra användaren).

De 3 olika säkerhetslägena

Normalläge är standardläge. I normalläge är dörren låst tills dess att en Primärkod är angiven
för kontrollen. Speciella koder såsom El-slutblecks kod 1 och El-slutbleck kod 2, är aktiva
i Normalläget.

I Bypassläget ges tillträde till området beroende på om El-slutblecksreläet är programmerat
som tryggt eller säkrat läge.
När El-slutblecket är programmerat i tryggt läge så är dörren låst fram tills dess att man
trycker in öppnaknappen.
När El-slutblecket är programmerat i säkrat läge är dörren konstant olåst.

Säker- och Masteranvändare ges tillträde till området i Säkerhetsläget. En säker användare
måste slå både Primär- och Sekundärkoden för att ges tillträde. Efter att man
knappat in Primärkoden kommer den gröna lampan att blinka grönt i 10 sekunder. Under
tiden måste Sekundärkoden knappas in. En Master användare behöver endast slå in koden en
gång, för att ges tillträde.

För mer info, klicka här

10347178_10152706705887025_1052033148629253432_nLOTS Hjälpknappen har många användningsområden i de butiker som låtit installera den och varje månad kan Nyhetsbrevets prenumeranter läsa om minst en butik som installerat Hjälpknappen, en eller flera. Hjälpknappen fyller många behov, både vad gäller att underlätta för personalen när det är mycket kunder eller fungera som en extra resurs vid tidpunkter då butiken har en mindre bemanning, samtidigt som den ger en extra god och säker service till kunderna. Ica Supermarketbutiken i Sveg har två våningar och för att kunderna ska kunna transportera sig och sina kundvagnar däremellan, finns ett rullband. Rullband kan ibland uppfattas som både hala och branta inte minst för personer som kanske har någon form av funktionshinder. Läs mer

konferensmiljö skepparholmenDe flesta av LOTS Securitys kunder på hotell- och konferensområdet, använder Hjälpknappen som en extra service till kunder som vill kunna tillkalla personal under konferenstid, vid besök på Spa-anläggningar eller kanske utomhuspooler.

På konferensanläggningen Skepparholmen, är hjälpknappen en förlängd arm till gymmet, där den är utplacerad för att fungera som ett larm att trycka på utifall att någon gäst mår dåligt. En livräddare helt enkelt.

Skepparholmen har många strängar på sin lyra, men med ett tydligt fokus på hälsa. Hotellet erbjuder konceptet en” Blodsockersäker konferens”, vilket innebär att det inte serveras exempelvis wienerbröd till fikat utan istället en fruktsallad eller något annat som ska hjälpa till med att hålla en jämn blodsockernivå under hela dagen.

LOTS Security träffar SPA-chefen Agneta Ferseus som berättar om anläggningen.skepparholmen profilbild

-”Det senaste året har antalet privata besökare till konferenshotellet fördubblats. Vi har jobbat med många olika events och så hade vi invigningen av SPA-avdelningen som arrangerades av Micael Bindefeldt, vilket har lockat fler besökare, i synnerhet yngre. Nu har vi också börjat ge oss på träningsdelen och hälsa; vårt tredje ben.

Hur kommer det sig att ni installerade Hjälpknappen? -”Det är ju så att vi jobbar väldigt mycket med säkerhet på hotellet, dels för våra gäster men även för våra anställda. Vi har exempelvis säkerhetsdagar för all personal en gång om året, där vi utbildar dem i att hantera brandsituationer, HLR (hjärt- och lungräddning) men även ABC (andning, blödning, chock). Det arrangeras olika scenarion och bl a får vi träna på att ta reda på om någon ligger skadad någonstans. Eftersom att vi inte har bemanning uppe på gymmet, så talade vi om att vi skulle försöka hitta något bra system, så att besökare kunde larma utifall att något allvarligt skulle inträffa där.”

”Det var inte så länge sedan som vi fick hjälpknappen installerad och hittills har ingen tack och lov, behövt använda sig av den. Många i vår personal tycker att det är jättebra att den finns, eftersom att det ger även dem en ökad trygghet.”

Hjälpknappen del av ett hållbart koncept

Våra värdeord är: H2O, vilket betyder härligt, hållbart och omtänksamt för kropp, själ och miljön.

Vi sätter gästen i fokus men vi tar även hand om varandra.

 

”Multitone har definitivt mött våra förväntningar. Företaget är en pålitlig samarbetspartner/leverantör med fantastiska produkter och support, samtidigt som de erbjuder konkurrenskraftiga marknadspriser.”
Paddy Graffin, Ansvarig Fastighetschef HSCNI

 stockxpertcom_id34869431_jpg_ebabee31daaaee2de5bbf4f4140d5ac0Vård- och socialomsorgen på Nordirland (HSCNI) erbjuder ett stort urval av olika omsorgslösningar till personer bosatta inom länet Antrim, i nordvästra Nordirland. HSCNI ansvarar för de två större olycks- och akutmottagningarna i Antrim, som täcker den södra regionen och Causeway som täcker den norra regionen.

Liksom alla större hälsomyndigheter, förlitar sig HSCNI på excellent kommunikation för att möjliggöra en problemfri skötsel av verksamheterna och underhåll med korrekt och riktig service runt den omsorg som erbjuds några av de mest sköra människorna i samhället. För att klara av detta förlitar sig HSCNI på specialister inom intensivsjukvårdskommunikation. Företaget som anlitas heter Multitone, vilka erbjuder högst tillförlitliga och kostnadseffektiva kommunikationssystem som via DECT-telefoni skapat en larmlösning som integrerats med larmsystemet EkoTek.

Installationen av EkoTek-systemet är en del av en bredare sammanslagning av kommunikationsverktyg som används inom verksamheterna.

Paddy Graffin, Ansvarig Fastighetschef inom HSCNI berättar. -“Som en del av vårt patientomsorgsansvar och vårt ansvar i att skydda vår personal, fattade stiftelsen beslut om att införa ett system som kan påkalla säkerhetspersonal vid skarpa lägen eller potentiellt skarpa lägen, så att de kan göra en uttryckning för att förebygga eller lösa situationer.”

“Vi valde EkoTek eftersom att den lösningen, ”sömlöst”, integrerar med vårt befintliga kommunikationsnätverk och även för att vi, sedan 20 år tillbaka har en lång och positiv affärsrelation med företaget, Multitone, som dels tillverkar systemet, men som också har varit vår interna leverantör av personsökare under dessa år. Vårt goda samarbete och företagets pålitlighet är av stor betydelse när vi väljer leverantör av kommunikationsutrustning som är avgörande vid intensiv- och akutsjukvård i sjukhusmiljö.”

EkoTek installationerna är en del av ett bredare kommunikationssystem som är baserat på en installation av Access 3000, som är ett centralt organiserat och kontrollerat personsökarsystem.

Access 3000 är använt vid livsavgörande kommunikation inom hela Antrim- och Causewayområdena och utgör navet i en 24-timmars växel för varje verksamhetsdel. Det möjliggör även för en backup, varvid alla anslutna sjukhusområden kan överta kritiska operationer från varandra vid en nödsituation.shutterstock_85794877

Paddy Griffins förklarar:- “Många i vår personal är beroende av personsökare. T e x. så har vi ett kardiologiskt team, förlossning-team och anestesi-team placerade på olika platser på sjukhuset, så om något händer, kan de larmas internt via ett klick på skärmen i kontrollrummet. Hela förloppet möjliggörs direkt via Access 3000 system.”

Förutom själva sökfunktionen så kan Access 3000 även stödja kommunikation med DECT- telefoner, vilka erbjuder support till en oumbärlig del av sjukhusets kommunikations lösningar. DECT används allmänt genomgående på de olika verksamheterna och fungerar som en första kontaktfunktion för många i personalen – med över 160 användare över hela Causeway och Antrims arbetsområden inklusive, vaktmästare, socialarbetare och avdelningssköterskor.

Paddy Griffin tillägger:-“ Våra vaktmästare förlitar sig helt på DECT-systemet, sedan de lämnat det personsökarsystem de tidigare använt. Tidigare fick de ett anrop, som kom in via deras arbetsledare, som i sin tur tvingades att direkt söka efter en vaktmästare. Numera kan vi, genom DECT-systemet, kontakta en vaktmästare direkt via den bärbara handenheten. Detta innebär att personal snabbt kan kontakta kollegor, istället för att behöva uppsöka en telefon för att få önskad information. Så om vi vet att det befinner sig en vaktmästare i området, kan vi spara in på värdefull tid. På samma sätt har DECT-anläggningen visat sig värdefull för våra socialarbetare.”

På vårdavdelningarna i Antrim bär alla DECT-telefoner, vilket möjliggör för personalen att kunna utföra patientvård istället för att behöva springa fram och tillbaka till sköterskemottagningen för att ta emot information. DECT-systemet underlättar också för sköterskorna att kunna röra sig fritt på sjukhusområdet. Var medarbetare inom teamen har ett anknytningsnummer och möjlighet att ringa ut från systemet. Den andra tjusningen med DECT- systemet är att om det vanliga telefonsystemet ligger nere, så kan DECT fortfarande kommunicera genom att använda sitt eget interna nätverkssystem, så alla team har fortfarande ett telefonnätverk och alla avdelningar kan lätt nå varandra.
Dessutom så finns, Multitones Cetinel, alarm och övervakningsapplikation installerade på flera sjukhusområden. Utöver personalens säkerhetslarm kan Centinel även övervaka andra akuta problem runt exempelvis miljökontroller, kylsystem och lagerlokaler.

Paddy Griffin kommenterar: -“Kontrollrummen på våra sjukhusanläggningar visar samtliga sjukhusområdens larm. Så skulle exempelvis larmsystemet på Causeway ligga nere, så kan vi fortfarande se alla larm på Antrims sjukhusområde och vice versa.”

“Det här ger oss en backup även om vi befinner oss 7 mil ifrån varandra. Vi kan se alla larm från båda områdena. Allt ifrån brandlarm, akuta sjuklarm till systemlarm och upptäckandet av systemfel – allt visas på larmpanelen. Det här ger oss en fantastiskt bra överblick och vi kan t o m se när dörrar inte är ordentligt stängda eller om apparatur har gått sönder, redan innan personalen har upptäckt det under sina ronderingar.”

“Att arbeta med specialister på intensivvårdskommunikation, såsom Multitone faktiskt är och i kombination med en lång och god affärsrelation, känner vi inom HSCNI att vi helt och fullt vågar lita på systemen.”

Paddy Graffin sammanfattar:-”Multitone har definitivt mött våra förväntningar. Företaget är en pålitlig partner med produkter och support av mycket hög kvalité samtidigt som de erbjuder konkurrenskraftiga marknadspriser. Tack vare den framgången som våra erfarenheter från de övriga systemen visat på, ser vi fram emot möjligheten att installera Multitone i-Message system, som ett möjligt framtida vägval för oss.”

“Utan Multitones support och deras produkter skulle det vara svårt för oss att sköta vår interna kommunikation, speciellt på akutsjukvårdens område. Vi har blivit speciellt imponerade av Multitones service till oss som kund, vilken bidragit till en väsentlig del av den goda relation vi nu byggt upp.”

Vård- och socialomsorgen på Nordirland. NHS Trust

bad_4LOTS som förser många av landets simhallar med hjälpknappar, ett steg på vägen till ett bättre förebyggande arbete och definitivt en viktig resurs gällande möjligheten att tillkalla eller påkalla hjälp när olyckan väl är framme, besöker frekvent landets simhallar och ser att det förebyggande arbetet varierar. Ett sätt att förbättra säkerheten på anläggningarna är att göra mer omfattande risk- och konsekvensanalyser. LOTS kommunikatör ville gärna veta mer om hur detta arbete går till och ringde därför Maria Lindstedt som arbetar som utredare och projektledare på konsumentverket. Maria har bidragit till en hel del intressanta artiklar i bl a tidningen ”Badmästaren”. Läs mer

LOTS Security kan efter samarbete med ett ledande europeiskt teknikföretag samt sjukvårdspersonal, erbjuda vård- och äldreboenden samt även sjukhus ett vårdsystem som ger din personal möjlighet att sparar upp till 10 minuter per timme, genom att bl a förenkla tidskrävande dokumentation. Vårdsystemet är unikt och levererar tjänster som i Almedalen betecknades som innovation. Läs mer