Certegodagarna 6 oktober! Certego bjuder in sina kunder att delta på en särskild CERTEGODAG. LOTS Security kommer att stå i en monter under mässdagen tillsammans med andra leverantörer vars produkter och tjänster ingår i säkerhetslösningarna Certego erbjuder.

Brandlarmsklocka

Kritisk information Personer med hörselnedsättning som befinner sig på sin arbetsplats och inom olika verksamheter såsom hotell, industri, skola har rätt till information vid incidenter och andra olyckor, t.ex. vid brand eller om lokalerna måste utrymmas. Det är fastighets- och verksamhetsansvariga som har huvudansvaret för att alla har likvärdig information, oavsett om en person har […]

Nya Solna Simhall är en trygg och säker simhall med hjälp av LOTS Security Den nya simhallen i Solna är mycket efterlängtad av både boende och arbetande i området kring Friends Arena, Arenastaden, Frösunda och Ulriksdals IP. Simhallen ligger inrymd i bottenplanet på en större nybyggd kontorsbyggnad med stor aktivitet. Simhallen har precis haft invigning. […]