Nya Hjälpknappsstolpen är speciellt utvecklad för utomhusbad Mer än 60 svenska simhallar har installerat Hjälpknappen från LOTS Security. Hjälpknappen ökar tryggheten hos badgästerna och gör arbetet enklare för personalen. Efter det mycket positiva gensvaret från simhallarna och deras badgäster har det känts självklart att ta fram en lika bra lösning för utomhusbad.  Hjälpknappsstolpen är en […]

– Hjälpknappar vid bassängerna kompletteras med ensamarbetslarm till vaktmästaren Henrik Eversholt är anläggningschef för Filborna Arena, som är Helsingborgs största träningsanläggning och en av Sveriges modernaste simhallar. Med fyra simbassänger och många människor i rörelse har säkerheten mycket hög prioritet.

Badhuspersonal slår larm: ”Föräldrar tittar på mobilen istället för på barnen” Många tokigheter har mobiltelefonen fått skulden för och detta hamnar nog på tio-i-topplistan. Vår fråga till Er som jobbar i badhusmiljön, hur har ni ordnat med möjlighet för Era badgäster att kalla på hjälp?

Helene Lambertsson västervikNu har det gått drygt ett år sedan Västerviks simhall lät installera Hjälpknappen och tio månader sedan LOTS intervjuade dig senast, Helene Lambertsson, chef för simhallen. Det är alltid intressant att följa upp våra kunder och höra om hur ni använder Hjälpknappen sedan ni vant er vid att ha den till hands.

Meningen med Hjälpknappen är att den ska ge trygghet och möjlighet till att snabbt påkalla uppmärksamhet hos personal och för personal att kunna kalla på förstärkning vid tillbud.
Läs mer

ficka med armpuffar 450x450LOTS Hjälpknappen hjälper Besökare och Personal att få snabb hjälp vid tillbud i Simbassäng, Bastu, Omklädningsrum och Gym, vilket resulterar i en Tryggare, Säkrare och Trevligare Bad- och Arbetsmiljö. 
Hjälpknappen är en enkel, användarvänlig och kostnadseffektiv larmlösning, som kan ha en avgörande påverkan på hur en oönskad situation avlöper.

Läs mer

Välkommen till Norrlandskonferensen som anordnas av Svenska Badmästarförbundet i Örnsköldsvik, den 20-21 oktober mellan kl.9:00 – 19:00 resp. kl.9:00 -12:30

I LOTS Securitys monter får du möjligheten att träffa och få information av Stefan Langenfors, försäljningsansvarig för Hjälpknappen – Larmsystemet som möjliggör för besökare att snabbt påkalla personalens uppmärksamhet vid tillbud samt likaså hjälpa personal att komma i kontakt med varandra vid behov av assistans. Läs mer


Sofia-DrewsenSofia Drewsen arbetar sedan 2014, som badmästare på Skärholmens simhall. Hon ansvarar för simskolan och håller, som instruktör, även i flera av anläggningens gruppträningar. 

Hon guidar LOTS kommunikatör runt den välskötta anläggningen. Sofia berättar att de är 3-4 personal i arbetslagen samt visar var Hjälpknappen finns installerad. Skärholmens simhall satsar på säkerhet och med sina 10 knappar placerade enligt följande; omklädningsrum, duschområde och bastu hos både herr och dam, reception och 3 i simhallen varav två alldeles utanför de två ingångarna till gymmet, finns de allra bästa möjligheterna för badets gäster att kunna känna sig trygga inom badets alla olika verksamheter.

Placering

Sofia berättar även om det område som hon tidigare har känt störst oro inför:
-” Det klassiska är i bastun, där det finns risk för att våra besökare kan svimma. Under sommaren har det varit lugnt, men dessförinnan har vi haft många återkommande fall där besökare svimmat och vi har fått ringa efter ambulans. Det har mestadels rört sig om personer i åldersgruppen 45+ samt besökare som fått blodsockerfall antingen till följd av de inte har ätit eller så har de kört för hårt eller för länge på gymmet och blivit illamående av värmen.”

Nyinstallation

LOTS Hjälpknappen har inte funnits installerade hos er förrän alldeles nyligen, hur har ni hitintills skött intern kommunikation och möjligheten för besökare att påkalla er uppmärksamhet?larmknapp skärholmen2
-”Vi använder walkie-talkies, som ifrån början var ganska dåliga på att använda men som vi nmera är rätt bra på. Vi hade också små grönvita larmknappar för allmänheten att larma på, men de var så små och otydliga att de flesta nog inte riktigt visste vad de fanns till för.”

”Det känns tryggt att de nya knapparna är synliga, speciellt under simskoleundervisningen. Men den största bonusen är definitivt för bastun.”

”Knapparna kom alldeles innan sommaren och vi i personalen har ännu inte hunnit gå igenom alla användningsområden, men när verksamheten har kommit igång igen, så ska vi gå igenom knapparnas och våra larmmottagares funktioner fullt ut.”

 

Lena Hiram, du arbetar som anläggningschef på simhallen i Skärholmen, hur kommer det sig att ni installerade knapparna och vilka fördelar ser du med dem?

FullSizeRender-”Stefan Langenfors från LOTS kontaktade oss och berättade om hjälpknapparna. Det lät intressant och tillsammans med säkerhetsansvarig på idrottsförvaltningen beslöt vi oss sedan för att installera systemet.
Vi hade haft en larmknapp sedan tidigare i simhallen, men vi tyckte att det skulle vara bra att testa något nytt, dels för att se hur behovet ser ut, men också p g a att simhallen inte har någon badbevakning, om än personalen ronderar.”kassa

Vilka fördelar ser ni med Hjälpknappen?

-”Det som vi ser som extra positivt med larmet är att det är mobilt och flyttbart. Det går att flytta runt utifall att vi skulle behöva renovera eller komplettera på en annan del av anläggningen. Det finns även möjlighet att bygga ut det till ytterligare utrymmen. Anläggningen har aktiviteter under tider då kassan/receptionen är stängd. Detta innebär att det kan vara svårt för besökare att få tag på personal. Därför har vi placerat en knapp där, så att de kan få tag på oss om de behöver oss.”

 

 

 

 

 

IMG_2902LOTS – Trygg & Säker Simhall har konstruerat en ny ”stolpe”, åt Hjälpknappen. Ställningen är tillverkad i rostfritt stål och är robust med en stadigare fot för en tryggare och säkrare miljö runt utomhusbassänger eller på bemannade friluftsbad, där det ofta kan förekomma lek och bus.

Läs mer

Hjälpknappen i Sverige

Hjälpknappen är en trådlös anropsknapp som används som nöd-/trygghetsknapp för att påkalla uppmärksamhet vid tillbud. Anropet skickas direkt till personalens bärbara personsökare.

På LOTS hemsida kan du numera ta del av vilka simhallar som använder sig av Hjälpknappen. Läs mer

IMG_1434 Bro Simhall ligger i samma anläggning som flera andra av Bro kultur- och fritidskontors verksamheter. I entrén som går via biblioteket möts jag av två receptioner; en till biblioteket och en till simhallen. På Bro simhall finns ett genomgående säkerhetstänk och jämfört med många andra simhallar har de en stark bemanning, med två personal i receptionen och ytterligare två som badbevakar, men så har de också en tillströmning av badgäster på mellan 150-450 per dag, så det kräver sin bemanning.

Jessica Constantinou, har arbetat som chef för simhallen sedan november 2015 och berättar om hur hon genast påbörjade ett arbete med att öka trygg- och säkerheten i simhallen.

Läs mer

Vi har nog alla på ett eller annat sätt nåtts av medias rapporteringar om ett eskalerande antal sexuella övergrepp, på i synnerhet kvinnor och unga flickor. Badhusen är tyvärr inte sällan representerade i dessa artiklar och visst förfasas vi över att vi inte ska kunna få bada, plaska eller bubbla så som vi är vana att göra, utan risk för att bli tafsade på. Läs mer

Helene Lambertsson västervikHelen Lambertsson, chef på Västerviks simhall, berättar om anläggningens elva installationer av Hjälpknappen. Installationerna innefattar vårt nya tillskott Bastuknappen, en Hjälpknappen, som helt enkelt är speciellt utvecklad för att tåla höga temperaturer och vatten. Den är placerad inuti de två basturna samt i duschutrymmena. Läs mer

IMG_0829En av LOTS Securitys många uppskattade lösningar är ”Hjälpknappen”, ett effektivt, lätthanterligt tråd- och ljudlöst system som skickar signaler till små bärbara fickmottagare för att påkalla uppmärksamhet, exempelvis vid incidenter, men det fungerar lika bra i en butik där kunden vill komma i kontakt med personalen.

Hjälpknappen är ett komplett system med olika lösningar för olika behov; trådlöst, enkelt och användarvänligt!

Torvalla Sporthall ligger i Haninge kommun och här fyller Hjälpknappen en viktig funktion. Den gigantiska idrottsanläggningen inrymmer bl a en simhall med en 25-metersbassäng, undervisningsbassäng och lekbassäng samt ett romerskt bad. LOTS kommunikatör träffar sporthallens driftchef Michael Carlsson. Michael och hans kollegor ställer höga krav på säkerhet och de anser Hjälpknappen vara en tillförlitlig och funktionell medspelare i deras arbete med att minimera antalet incidenter i simhallen. Läs mer

bad_4LOTS som förser många av landets simhallar med hjälpknappar, ett steg på vägen till ett bättre förebyggande arbete och definitivt en viktig resurs gällande möjligheten att tillkalla eller påkalla hjälp när olyckan väl är framme, besöker frekvent landets simhallar och ser att det förebyggande arbetet varierar. Ett sätt att förbättra säkerheten på anläggningarna är att göra mer omfattande risk- och konsekvensanalyser. LOTS kommunikatör ville gärna veta mer om hur detta arbete går till och ringde därför Maria Lindstedt som arbetar som utredare och projektledare på konsumentverket. Maria har bidragit till en hel del intressanta artiklar i bl a tidningen ”Badmästaren”. Läs mer

Emma Ekelund HoljebadetHoljebadet , beläget i Olofströms kommun är simhallen med det där lilla extra av allt. Den kommunala simhallen arbetar olycksförebyggande och ger både personal och besökare en tryggare vistelse tack vare LOTS Securitys Hjälpknapp.

Emma Ekelund som är badmästare och tillika skyddsombud på arbetsplatsen berättar gärna om de olika verksamheter som simhallen inrymmer: -”Vi har allt ifrån babysim till pensionärsgympa och därtill aktiviteter för personer med olika funktionshinder. Eftersom att det är en stor spridning på besökarna och deras önskemål, så har vi även ett litet äventyrsbad med två rutschkanor, en varmvattenbassäng som är mycket populär bland båda barn och pensionärer, då det är skönt och för att värmen kan lindra lite krämpor. Vi har även många som väljer att träna i vårt gym, eftersom att de då även får tillgång till Olofströms enda simhall

Varför lät ni installera LOTS hjälpknappar? -”Vi installerade det enbart av rent säkerhetskäl för våra kunder, men även för oss som arbetar här. Vi i personalen vill vara säkra på att en kollega snabbt kan komma och hjälpa till om någonting inträffar. Dessutom så kan våra besökare tillkalla personalens uppmärksamhet om de ser något som vi kanske inte hunnit upptäcka eller kanske ser att vi badmästare behöver hjälp.”

-”Vi är oftast tre stycken badmästare eller badvakter som arbetar samtidigt och vi ambulerar då mellan kassa, simhall och övriga utrymmen. Skulle det inträffa någonting som kräver att en kollega snabbt infinner sig, så är anläggningen så stor att det blir omöjligt att hitta varandra eller åtminstone så skulle det ta för lång tid och dessutom så skulle vi behöva springa ifrån en eventuellt skadad person. Vi kände att vi behövde kunna nå kollegor som kunde bistå om det uppstår en olycka eller om någon kanske uppträder hotfullt i kassan. Att veta att vi har en back-up är en stor trygghet för oss i personalen”.

”I vart fall så tog vi, vid ett flertal möten, upp att vi kände att vi hade ett behov av att installera en larmtelefon eller liknande, så vi började kolla runt lite och det visade sig att ni hade det bästa alternativet för oss.”

När installerade ni larmet? -”Det installerades runt årsskiftet, så vi har inte haft det så länge. I nuläget håller vi på med att koppla ihop det så att vi även ska ha det till vårt larmskåp, på så vis kan vi springa bort och kvittera larmet och se vart eller om det brinner, innan det stora larmet börjar. Det sparar tid och pengar om det skulle visa sig vara ett falsklarm.”

 Har ni använt det ännu? -”Bara en gång, men det var egentligen inget skarpt läge då, men det känns skönt att veta att det fungerar.”

Var har ni placerat era hjälpknappar? -”Vi har valt ut s k riskområden och placerat dem strategiskt på var sida om stora bassängen, likaså två i gymmet, en utanför bastun i vart omklädningsrum, ovanför trappan ner till duschrummen, en i rummet för spinningcyklar, i kassan och slutligen en i maskinrummet, där vi tar vattenprover och hanterar kemikalier. Det kan ibland Olofströms simhall2finnas risk för att ansvarig personal får någonting på sig och inte kan ta sig därifrån.

 Vad tycker era besökare? -”De som frågat vad knapparna är till för, har efter vår förklaring tyckt att det känns väldigt skönt att veta att de bara kan trycka på en knapp för att påkalla vår uppmärksamhet, om det skulle inträffa något. Alla vet ju var knapparna finns och behöver inte leta upp någon.”

Sist men inte minst, hur känner ni i personalen? -”Jo, personalen är jättenöjd och det är så skönt att ha dem och det var ju faktiskt bl a för att ge personalen en ökad känsla av trygghet, som vi införskaffade dem  från början.”

 

 

 

 

Äventyrsbadet är en komplett friskvårds och badanläggning i Kalmar. Här kan man bada, träna, njuta i relaxen och mycket mer. Anläggningen är välbesökt och erbjuder aktiviteter för både vuxna och barn. Här går trivsel och säkerhet hand i hand.

Läs mer

Torvalla Sim- och Sporthall i Haninge har mycket att erbjuda, t ex  gym, romerskt bad, vattengympa och äventyrsplask för de små. Dessutom har Torvalla Sim- och Sporthall kommit långt i sitt säkerhetsarbete genom säkerhetsrutiner, personalutbildning, lättillgängliga larm och information till besökare.

Läs mer