Alla våra kodlås och läsare som ingår i serien Convertible har ett C på 3:e position, typ xxC-xx

Våra intelligenta nätdelar finns i 3 olika utföranden:

Den intelligenta nätdelen innehåller två nätaggregat, en för läsaren/kodlåset och en till styrfunktionen (styrreläet). Denna utformning isolerar låset ifrån det lås som öppnar grind/dörr. Du säkrar därmed funktionaliteten av öppningsfunktionen även om någon försöker manipulera låsöppningen/styrningen. När en giltig kod anges via läsaren/kodlåset, kommunicerar den med strömförsörjningen via en Convertible läsare. Ett eget dataprotokoll skickar då ett kommando för att aktivera det relä som styr låsöppningen/styrningen. Likaså kan en utgångsknapp kopplas direkt till PS/PC-25 LT-enheten, för en säker öppning utan risk för manipulation.

* Convertible är en familj systemläsare som tillsammans med de intelligenta nätdelarna kan användas som ***Stand alone läsare.

** Delat montage betyder att den styrbox som styr öppningen av dörr m.m. finns monterad på den skyddade sidan. Detta innebär att det inte går att manipulera enheten utifrån, för att öppna dörren.

*** Stand alone läsaren har sin intelligens inbyggd, den behöver ingen dörrcentral, dator eller annan utrustning för att fungera. All programmering sker via knappsats eller dipswitchar