Kodlås AC-Q41HB

Tillverkat i ett robust anti-vandalutförande
Kombination av stora bakgrundsbelysta metallknappar och en inbyggd värmare
Attraktiv design
Inga vassa kanter
Idealisk för installationer, när stil och funktionalitet är viktig
Kodlåset fungerar i alla väder och miljöer
Flexibla programmeringsmöjligheter

 

Tre olika användarnivåer:

Normal Användare
En normal användare har endast en Primärkod och har då endast Access när AC-Q4xXX är
ställd i normal eller bypass läge.

Säker Användare
En säker användare måste ha en Primärkod och en Sekundärkod programmerad. De två koderna
får inte vara samma. Den säkra användaren kan ges tillträde när AC-Q4xXX är ställt i
samtliga av de tre lägena. I Normalläge måste användaren ange sin Primärkod för att få tillträde.
I Säkert läge måste användaren ange både sin Primärkod och Sekundärkod för att få tillträde.

Master Användare
En Masteranvändare måste ha både Primärkod och Sekundärkod programmerade med samma
kort eller PIN-kod. Masteranvändaren kan ges tillträde i alla lägen genom att hålla upp sitt
kort eller slå in sin PIN-kod (att använda den så kallade Masteranvändaren är ett praktiskt,
men mindre säkert sätt än att använda den Säkra användaren).

De 3 olika säkerhetslägena

Normal läge är standard läge. I normalläge är dörren låst tills dess att en Primärkod är angiven
för kontrollen. Speciella koder såsom El-slutbleckskod 1 och El-slutsbleckkod 2 är aktiva
i Normalläget.

I Bypassläget ges tillträde till området beroendes på om El-slutblecksreläet är programmerat
som tryggt eller säkrat läge.
När El-slutblecket är programmerat i tryggt läge så är dörren låst fram tills dess att man
trycker in Öppna-knappen.
När El-slutblecket är programmerat i säkrat läge, är dörren konstant olåst.

Säker- och Masteranvändare ges tillträde till området i Säkerhetsläget. En säker användare
måste slå både Primärkoden och Sekundärkoden för att ges tillträde. Efter att man
knappat in Primärkoden kommer den gröna lampan att blinka grönt i 10 sekunder. Under
tiden måste Sekundärkoden knappas in. En Masteranvändare behöver endast slå in koden en
gång, för att ges tillträde.

För mer information klicka här