LOTS Security skyddar verksamheter i Malmö Stad med sina personlarm.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen inom Malmö Stad driver verksamheterna Vallhem och Lillhem i centrala Malmö.

LOTS Security har levererat det flexibla trådlösa personlarmsystemet EkoTek till bägge dessa verksamheter. Malmö Stad har i samarbete med deras ramavtalspartner Elektrikern Södra AB och deras koncernbolag Malmö Säkerhet i Örestad AB installerat systemet.

Vi är mycket tacksamma över att ha fått möjligheten att leverera våra personlarm till dessa två objekt kommenterar Staffan Westerman, Säljsupport på LOTS Security AB.

https://www.securityworldmarket.com/se/Nyheter/Foretagsnyheter/lots-security-levererar-personlarm-till-verksamheter-i-malmo-stad