Verksamheter väljer EkoTek personlarm!

EkoTek är särskilt utvecklat för yrkesgrupper där det finns risk för att bli utsatt för hot och våld. Verksamheter som stadshus, kommunhus, socialförvaltningar, stödboenden, sjukvård/sjukhus och psykiatri. Systemet är ett trådlöst positionerat personlarm med två larmnivåer, Assistans och Akut.

Ett bra personlarm ska vara enkel att använda, personalen ska med en enkel knapptryckning kunna aktivera larmet. I verksamheten är det viktigt att veta var personen som tryckt på larmet befinner sig, vilket ger snabba insatstider. EkoTek ger exakt position på den som larmar och akutlarmet kan kopplas till vald larmcentral.

EkoTek är trådlöst vilket innebär att installationen inte stör verksamheten nämnvärt.