EkoTek är ett av Sveriges mest installerade, positionerande personlarm. Efter ett stort antal förfrågningar erbjuder nu LOTS, EkoTek-MINI.  Som namnet antyder, är en EkoTek-version som är anpassat för mindre verksamheter, där det finns risk för personalen att utsättas för hot och våld.
Systemet fungerar på samma sätt som EkoTek och innehar exakt samma funktioner och fördelar. Skillnaden mellan originalet och MINI, är att MINI endast inkluderar 10 stycken positionsenheter till skillnad från EkoTek, som hanterar upp till 500 enheter. Naturligtvis innebär det en inte helt oviktig påverkan på priset, som också blir MINI, så nu finns det inget som hindrar dig som arbetsgivare från att ta ditt ansvar genom att investera i en tryggare och säkrare arbetsmiljö för dig och dina anställda.

Utsatthet

På en arbetsplats där personalen riskerar att utsättas för hot och våld ställer arbetsmiljöverket krav på att det ska finnas möjlighet för personalen att påkalla uppmärksamhet för att få skyndsam hjälp utifall att en situation uppstår.
Med EkoTek får kollegor information, inom endast några få sekunder, på den kombinerade larmknappen-/mottagaren alternativt på displayer. I Tyskland finns det krav på att det får ta max två sekunder innan en signal från ett personlarm når mottagaren. EkoTek uppfyller dessa krav. Dessutom når informationen alla berörda mottagare samtidigt.
Information visar vem som larmar och exakt var denne befinner sig. Våra användare har under lång tid främst funnits inom akutsjukvården, kriminalvården, psykiatrin, socialkontor och särskilda boenden, men numera även inom andra verksamheter, såsom exempelvis; bibliotek och asylboenden.

Varför välja EkoTek och EkoTek MINI?

Ja…, listan kan göras lång, så vi nämner bara några exempel:
-Driftsäkert
-Kostnadseffektivt med enkel och snabb installation och driftsättning och dessutom enkel att underhålla
-Trådlöst, via batteridrivna positionsenheter med drifttid på 18-24 månader
Larmknapp-/mottagare i en och samma enhet, med laddrack och drifttid på ca 2 veckor
Flyttbart och enkelt att utöka med fler positioner och/eller larmsökare
Reservdrift vid strömavbrott
Fullt övervakade enheter för batterier och radiotäckning
-När en kollega larmar visas exakt var kollegan befinner sig, d v s namn på personen, rum och våning, inom några få sekunder, till skillnad från mobila GPS-/GSM-larm, där det kan ta betydligt längre tid. Positioneringen kan ske i områden eller på rumsnivå. Larmet är ej beroende av externa teleleverantörer.
-Möjlighet till två larmnivåer: Akut och Assistans
-Du och dina kollegor har de bästa förutsättningar för att hantera eller förhindra att en obehaglig situation eskalerar.
Stort utbud av tillbehör, t ex rörelsevakter, dörrlarm, och larmsändning via sms och e-post
-Programmering sker via inbyggd web-browser = inga mjukvaror behövs
Inga tillkommande kostnader i form av licens-/månads- eller abonnemang
-Bidrar till en TRYGG och SÄKER arbetsplats