EkoTek personlarm sätter fokus på personalens säkerhet! Fullt positionerat personlarm med två larmnivåer; Assistans – internt och Akut – internt och till vald larmcentral.

Personalen får inom få sekunder information att någon har tryckt på larmet och var personen befinner sig. Systemet används i verksamheter där det kan uppstå hot- och våldssituationer som exempelvis socialförvaltningar och olika typer av boenden.

EkoTek ger snabba insatstider!

Klicka här för broschyr!