shutterstock_165228059 industrilokalEkoSecure är ett positionerande personlarmssystem med lång räckvidd. Systemet är en uppföljare till populära EkoTek. Med nya funktioner speciellt utvecklade för att passa ensamarbetande inom exempelvis tillverkningsindustrier eller andra verksamheter som innehar industrilokaler, kontor och grönytor. Syftet med EcoSecure är att säkerställa att de som arbetar ensamma har möjlighet att tillkalla hjälp utifall att en olycka eller liknande inträffar.
Genom att använda EkoTeks centralutrustning samt EkoTeks nätverksrepeatrar, kan personlarmssystemet erbjuda säkerhet åt personal som rör sig inom och mellan lokaler.

Stora områden

Liksom EkoTek är EkoSecure ett positionerade personlarm, skillnaden är att EkoSecure kan, med hjälp av ett fåtal positionsenheter täcka en större byggnader och luftrum.
Det är upp till 60 meter mellan positionsenheterna, vilket innebär att investeringskostnaden blir låg och systemet kan anpassa sin positionering till större ytor. EkoTek och EkoSecure använder sig av samma centralutrustning, detta möjliggör det för användning av båda systemen samtidigt.

För att räddningspersonal eller kollegor ska kunna finna den nödställde så snabbt som möjligt i en ej överblickbar lokal eller terräng, avger larmet en högt ljudande larmsignal.

Positionsenheterna

Positionsenheten sitter i en inbyggd IP 66 klassificerad plastkapsling. Den har en egen strömförsörjning men innehar även en batteribackup utifall att ett strömavbrott inträffar. Enheterna kan monteras på väggar antingen inom- eller utomhus.shutterstock_114365881

Det finns även ett externt tillval i form av en antenn som optimerar radioöverföring och -mottagning i byggnader med mycket vidd och rymd.

Handenheten – Larmsökare

Den smarta larmsökaren har en färgskärm och avger en hög larmsignal som påkallar kollegornas uppmärksamhet. Även om de arbetar på långa  avstånd. Även handenheten är klassificerad enligt Ip67.
Beroende på personlarmets konfiguration, krävs ett enkelt eller ett dubbeltryck på den stora röda knappen. Larmsignalen skickas till en utvald grupp användare.

Svarar ingen på det larm som skickats, utökas räckvidden  till en större grupp. Detta för att säkerställa att all personal har larmats.
Om någon ramlar och kan inte larma, kan EkoSecure  skapa ett automatiskt larm.

EkoTek och EkoSecure i förening

Genom att kombinera EkoTek- och EkoSecure systemen, kan personalskyddet täcka både inom- och utomhusmiljöer, när de använder EkoSecures handenhet.