Inte så enkel som den ser ut vid första anblicken!

EkoTeks larmknapp är fullpackad med teknik för er personals säkerhet.

 • Exakt positionerad – ner på rumsnivå vid larm
 • Två larmnivåer, Assistans- och Akutlarm
 • Har både fall- och dödmanslarm
 • Automatiska vandrar- och zonlarm
 • Lätt att använda, de tre knapparnas utformning gör att man känner skillnad på dem
 • Kommer alltid ihåg senast kända position vid larm
 • Bekräftar både att larm skickas iväg och att larmet levererats till mottagarna
 • Tar emot larm från andra enheter genom en diskret vibration
 • Har vibration, ljus och ljudlarm (fritt valbart)
 • Snabba larmleveranser till kollegorna som inom ett par sekunder vet var och vem som larmat
 • Fullt övervakad för radioteckning, batterinivå och fellarm
 • Radiobaserad och kan även larma från rum utan mottagare eller positionsenheter
 • Kan bäras dold, knapparna är olika så man kan känna vilken knapp man trycker på
 • Meddelar den som bär knappen om den är utanför larmområdet
 • Kräver återställning på larmknappen vid akutlarm
 • Repeterar larm tills den blivit återställd
 • Tidsstämplar alla händelser i larmloggen
 • Kan spåras i realtid med hjälp av positioneringen
 • Vattentät – IP67 och tål att torkas av med sprit och andra rengöringsmedel
 • Helt oberoende av andra nätverk och/eller GSM & GPS
 • Lång batteritid, upp till fyra veckor
 • Snabbt installerad med ett helt trådlöst EkoTek-system
 • Helt utan abonnemangs- eller licenskostnader
 • Kan kopplas mot larmcentral
 • Kan kopplas mot grafiskt gränssnitt för att indikera larm på planritningar
 • Kan skicka larm i klartext till displayenheter och bärbara mottagare
 • Kan skicka larm till mobiltelefoner