Socialförvaltningen i Västerviks Kommun sökte ett nytt personlarmsystem och valet föll på EkoTek ifrån LOTS Security.

Systemet är installerat i deras besöksrum i huvudbyggnaden och har utökats efterhand för att kunna ta emot larm i en angränsande byggnad. De skickar larm från bärbara och fasta larmknappar och larmsökare, och tar emot larm i trådlösa takdisplayer och larmsökare.

Det är en socialförvaltning byggd med det senaste tänket, med en säker zon och en riskzon. Handläggare och klienter ska bara kunna träffas i utvalda besöksrum, dessa är utrustade med exakt positionering.

  • För oss var det viktigt med inomhuspositioneringen vilket var en avgörande faktor för att handla in EkoTek till verksamheten säger, Tom Fridman, Lås & Larmansvarig.

Intervju med Tom Fridman som är Lås & Larmansvarig på Västerviks Bostads AB & Tjustfastigheter AB (Västerviks Kommun)

Berätta om er verksamhet.

  • Jag arbetar som Lås & Larmansvarig på Västerviks Bostads AB.
  • Jag är ansvarig både för Västerviks Bostads AB samt Tjustfastigheter AB. Tjustfastigheter AB är vårt kommunala fastighetsbolag som har hand om skolor, kontor och andra kommersiella lokaler. Och Västerviks Bostads AB är det kommunala fastighetsbolaget gällande lägenheter och bostäder.
  • Jag har hunnit med 38 år inom säkerhetsbranschen med olika befattningar. Allt från person och egendomsskydd som åtgärdare och från tekniksidan med installation och produktion samt som slutanvändare ansvarig och beställare av säkerhetsteknik.

Vad var det som gjorde att ni såg ett behov av personlarm i er verksamhet?

  • På socialförvaltningen i Västerviks Kommun så ville vi säkerställla möjligheten att kunna larma eller påkalla hjälp och stöttning vid hotfulla situationer. Som exempelvis kan uppstå vid ett besök om förväntningar krossas eller enbart p.g.a. missförstånd mellan två personer.

Hur hittade ni EkoTek och vad fastnade ni för med systemet?

  • Jag kom i kontakt med EkoTek för ett antal år sedan när jag jobbade på Borlänge Kommun. Då var det Securitas som installerade systemet. Sedan dess har jag själv projekterat, installerat, byggt ut och integrerat mot överordnade system, samt servat och underhållit systemet löpande i våra fastigheter.
  • Jag har fastnat för enkelheten och skulle beskriva EkoTek som ett väldigt smidigt och flexibelt system som passar in i de flesta kommunala offentliga verksamheterna, eller där man vill kunna påkalla assistans eller larma på ett enkelt sätt.

Har installationen gått smidigt?

  • Ja systemet är mycket smidigt att installera.

Till sist!

Vad tycker ni om helheten nu när allt är installerat och klart?

  • Helhetsmässigt så är vi väldigt nöjda och vi kommer återkomma till LOTS Security så fort det dyker upp nya behov av trådlösa personlarm, bråk & överfallslarm, samt olika typer av kommunikation & kallelsesignalsystem inom vårt fastighetsbestånd avslutar Tom Fridman Lås & Larmansvarig inom Västerviks Kommun.

 EkoTek  är ett trådlöst person- och trygghetslarm. Med EkoTek kan personalen göra två sorters larm: assistanslarm och akutlarm. När personalen gör ett assistanslarm, får övrig personal reda på vem som larmat och var den personen är positionerad. Ett akutlarm går förutom till kollegorna även direkt till vald larmcentralen. EkoTek är enkelt att använda och mycket flexibelt. Det kan kombineras med befintliga säkerhetssystem och anpassas för varje kunds unika situation.

https://www.lotsab.se/ekotekfamiljen-ekotekpersonlarm/