EkoTek är ett positionerande personlarm som används i miljöer där det finns risk för att utsättas för hot och våld. I flera arbetsmiljöer är ett personlarm en förutsättning för att personalen ska kunna känna sig trygg på sin arbetsplats.

EkoTek är ett kompetent trådlöst, prisvärt, snabbt- och lätt-installerat personlarmssystem.
EkoTek har stor flexibilitet och kan anpassas till miljö och krav från användaren. Det är även enkelt att bygga ut systemet i efterhand.
Installationen kan ske utan större störningar i pågående verksamheter och vi kan med stor säkerhet säga att det är en unik lösning som gynnar både användare och installatör.
EkoTek är också oberoende av extern infrastruktur såsom GSM- eller WiFi-nätverk vilket gör det säkrare och mer ekonomiskt.

En kort insatstid är nödvändig

Insatstiden är avgörande vid en incident

Många person- och överfallslarm är kopplade till väktare. Detta innebär att tiden från att någon larmar till att hjälp på plats blir lång och osäker.
En kort insatstid är A och O för att undvika en eskalering vid en incident. Att snabbt kunna få hjälp av kollegor är en stor trygghet för den personal som är utsatt.
EkoTeks larmsökare, med en inbyggd larmmottagare, skickar direkt ett ljudlöst larm till övrig personal, i vilken den larmande kollegans exakta position står angiven, detta möjliggör att insatstiden hålls till ett minimum.
EkoTek når medarbetarna direkt och som inom 5 sekunder ser var du är. Inom cirka 15-45 sekunder kan de vara på plats och hjälpa till.
Vid hot och våld kan några få sekunder vara livsavgörande.

Larmet kan även skickas till larmcentral för externa insatser.