LOTS Security utökar personlarmssystemen på Socialförvaltningen i Göteborgs Stad.

På Hisingen i Göteborg huserar Socialförvaltningen på tre olika platser. I deras lokaler har LOTS Security fortsatt installera systemet EkoTek. Personlarmet är trådlöst med inomhuspositionering och är ett väl beprövat och anpassat system för förvaltningens alla verksamheter.

LOTS Security är specialister på nyinstallation av trådlösa personlarm, överfallslarm och kallelsesignalsystem och har installerat liknande lösningar hos ett flertal kommuner med verksamheter såsom som Socialförvaltning, BUP-Barn & Ungdomspsykiatri, LSS-boenden mfl.

På LOTS Security är vi naturligtvis mycket stolta över att få ett fortsatt förtroende ifrån Göteborgs Stad tillägger ”Staffan Westerman” Säljsupport på LOTS Security AB.

https://www.securityworldmarket.com/se/Nyheter/Foretagsnyheter/lots-securitys-personlarm-sakrar-socialforvaltningen-i-goteborgs-stad