Trådlöst övervakat personlarm – EkoTek.

Idag har många bibliotek en ökad risk för hot och våld. Personer samlas i grupp inne i verksamheten, eller utanför, där det lätt kan bli stökigt och personalen känner sig otrygg.

Med EkoTek positionerat personlarm som är fullt övervakat kan personalen ta emot och skicka larm från samma enhet, till varandra. När en person trycker på knappen ser övriga kollegor i sin handenhet var kollegan är och kan snabbt vara på plats, vilket ger snabba insatstider. Denna signal kan också gå vidare till en vakt/larmcentral för vidare åtgärder. Under hot vill personen som känner sig utsatt få hjälp av sina kollegor i första hand. Med EkoTek kan personal vara på rätt plats inom några få sekunder.