Mälargården sökte ett enkelt och smidigt kallelsesystem.

 

Björn Bildsten är verksamhetschef för Mälargården Rehab Center i Sigtuna. Här berättar han om varför Mälargården bytte kallelsesystem till Intercall Touch. Björn berättar också om installationen och hur det nya systemet fungerar i praktiken.

– Vårt tidigare kallelsesystem hade blivit ålderstiget och krångligt att uppgradera. Vi hade bestämt oss för att byta system och undersökte olika alternativ. Det var av största vikt att vårt nya kallelsesystem skulle vara enkelt och smidigt att använda. Det finns system med mängder av avancerade funktioner, vilket känns onödigt att betala för om man inte behöver dem. Det finns också en risk att alla funktioner gör systemet svårare att använda.

– Intercall Touch från LOTS Security var det enklaste och mest lämpliga systemet för vår verksamhet som vi kunde hitta. Vi har de funktioner vi behöver samtidigt som systemet kan byggas ut i framtiden, säger Björn Bildsten.

Ger trygghet för patienter och personal
Mälargården har 25 vårdplatser och erbjuder specialiserad rehabilitering inom neurologi, astma/KOL, onkologi samt lymfödem. Rehabilitering bedrivs måndag till fredag och de flesta patienterna sover över på Mälargården flera nätter. Patienterna kommer främst från Region Stockholms primärvård och patientnöjdheten är mycket hög.

– Vårt nya kallelsesystem har gjort Mälargården ännu bättre. Med systemet uppnår vi mycket hög trygghet för patienter och personal. Patienterna kan med en knapptryckning larma från sina vårdplatser och från gemensamma utrymmen som varmbassängen, gymmet och gymnastiksalen. Personalen kan lika enkelt kalla på varandra när det finns behov av förstärkning, berättar Björn Bildsten.

Flexibel installation av LOTS Security
Intercall Touch installerades på Mälargården sommaren 2018. Förutom larmknapparna installerades bland annat takdisplayer som tydligt visar varifrån larmet kommer samt en lösning som möjliggör att personalen kan göra ett gemensamt utrop som når fram till samtliga vårdplatser.

– LOTS Security var flexibla och hade möjlighet att genomföra hela installationen när vår verksamhet var sommarstängd. Installationen var omfattande och det fanns vissa saker som behövde trimmas in. Jag värdesätter att LOTS Security har varit lyhörda för våra önskemål och att de arbetat målmedvetet för att få larmet att fungera optimalt så snabbt som möjligt.

Rekommenderar ni Intercall Touch och i så fall varför?
– Ja, kallelsesystemet ger extra trygghet och säkerhet till vår verksamhet. Det är enkelt att använda för våra patienter och vår personal.

– Dessutom kan Intercall Touch byggas ut med fler funktioner. Det går till exempel att se hur länge en patient fått vänta på assistans och vem som hjälpt patienten. I dagsläget har vi bara behov av systemets grundfunktioner men det känns positivt att det kan anpassas om vårt framtida behov förändras, avslutar Björn Bildsten.

Mälargården Rehab Center bedriver specialiserad rehabilitering inom neurologi, astma/KOL, onkologi samt lymfödem. Patienterna kommer främst från Region Stockholms primärvård. Mälargården är en politiskt och religiöst obunden stiftelse. Verksamheten är idéburen och drivs utan vinstsyfte. Mälargården är belägen i en lugn och naturskön miljö vid Mälaren i Sigtuna norr om Stockholm.

Intercall Touch (länk till hemsida) är ett kallelsesignalsystem som är utvecklat och anpassat för sjukvård och äldrevård. Systemet är enkelt att använda och mycket flexibelt. LOTS Security anpassar Intercall Touch till varje unik verksamhet med de funktioner som kunden önskar. Dessutom finns Intercall Datalogg som automatiskt dokumenterar alla larm, varningar och svarstider på larm. Med en kapacitet att logga över 100 miljoner händelser blir Intercall Datalogg ett oumbärligt verktyg för den nya generationens vård och omsorg. Samtidigt som systemet påkallar personalens uppmärksamhet vid larm, ger det verksamhetsledningen möjlighet att utvärdera antalet larm, typ av larm samt svarstider, vilka är viktiga parametrar i kvalitetsarbetet och vid planering av personalresurser