– Hjälpknappar vid bassängerna kompletteras med ensamarbetslarm till vaktmästaren

Henrik Eversholt är anläggningschef för Filborna Arena, som är Helsingborgs största träningsanläggning och en av Sveriges modernaste simhallar. Med fyra simbassänger och många människor i rörelse har säkerheten mycket hög prioritet.

– Sedan slutet av år 2013 finns Hjälpknappen intill varje simbassäng. Vi har fått positiva kommentarer från många badgäster. Jag upplever att Hjälpknappen både ökar den faktiska säkerheten i simhallen och badgästernas trygghetskänsla. Våra badvärdar är ständigt närvarande och med Hjälpknappen kan deras uppmärksamhet påkallas ännu snabbare, säger Henrik Eversholt.

Arbetsmiljön under simhallen

Vaktmästarens arbetsmiljö har blivit säkrare
Vaktmästaren arbetar ofta ensam under marknivå. Vattnet kalibreras, kemikalier fylls på och rör rensas. Vissa ställen där vaktmästaren utför arbete saknar mobiltäckning.

– Jag vände mig till LOTS Security och frågade hur vi kan säkra upp arbetsmiljön för vaktmästaren. Han ska kunna larma om en incident inträffar. LOTS presenterade en bärbar produkt, ett ensamarbetslarm, som kan kopplas till badvärdarnas sökare. Om något händer vaktmästaren så larmar han från sitt ensamarbetslarm. Då får badvärdarna och receptionisten omedelbar information så att de snabbt kan vara på plats och hjälpa honom, säger Henrik Eversholt.

Vaktmästare med ensamarbetarlarm

Testar säkerheten varje månad
Ensamarbetslarmet provades ut i våras och har varit i bruk sedan början av juli. Precis som Hjälpknappen testas den varje månad.

– En gång per månad larmar jag för att säkerställa att vår säkerhetsutrustning fungerar och att personalen agerar enligt våra riktlinjer. Vi ska alltid vara beredda och alla ska veta exakt vad de ska göra, säger Henrik Eversholt.

Hög säkerhet för badgäster och personal
– Det känns tryggt att nu även ha detta ensamarbetslarm. Filborna Arena har mycket högt säkerhetstänk. Träningsanläggningen och simhallen ska vara lika säkra för våra badgäster som för vår personal, säger anläggningschef Henrik Eversholt.

Text kursiv längst ner:
Filborna Arena är Helsingborgs största träningsanläggning och ägs av Helsingborgs Simsällskap.
Anläggningen omfattar 4 simbassänger, 6 gruppträningssalar och ett stort gym. Målet är att erbjuda Helsingborgs största, bredaste och kvalitativt bästa utbud inom friskvårdsbranschen.

Filborna Arena vände sig till LOTS Security för att öka säkerheten och tryggheten. Hjälpknappen har installerats intill varje simbassäng och vaktmästaren bär numera alltid ett ensamarbetslarm när han utför arbete.