Trådlöst övervakat personlarm – EkoTek. Idag har många bibliotek en ökad risk för hot och våld. Personer samlas i grupp inne i verksamheten, eller utanför, där det lätt kan bli stökigt och personalen känner sig otrygg. Med EkoTek positionerat personlarm som är fullt övervakat kan personalen ta emot och skicka larm från samma enhet, till varandra.

Krishantering på dina villkor! IM-Lite är kraftfull meddelandeplattform som knyter ihop personal med tekniska system som är viktiga i en krissituation oavsett om det är inom kommunal krisledning, skolmiljö, sjukvård, industri eller blåljusverksamhet.

Sverige blir säkrare. Oktober månad har bjudit på flera intressanta order från bl.a. två socialförvaltningar och tre stödboenden runt om i Sverige. Behovet hos verksamheterna var tydliga; positionerat inomhuslarm som i första hand meddelar kollegor att en annan kollega behöver hjälp och var den personen befinner sig. Snabba insatstider var viktigt!

EkoTek-familjen del 4 EkoMS EkoMS är EkoTek-familjens överordnade system för larmhantering i realtid och alla delar kan samlas i ett enkelt gränssnitt för larmhantering. EkoMS samlar in alla larmhändelser och visar denna information på ett tydligt och enkelt sätt både i text och grafik. EkoMS har även stöd för att visa larm i realtid via […]

EkoTek-familjen del 3 EkoSecure EkoSecure är utformat för ensamarbete med positionsangivelse för snabba insatser vid incidenter. Det täcker in stora områden både inom- och utomhus och är lämplig i t.ex. industri, lager och hamnar. Personalen bär en larmsökare med möjlighet att både skicka och ta emot larm i klartext vilket ökar säkerheten och möjligheten till […]

EkoTek-familjen del 1 EkoTek personlarm EkoTek är ett trådlöst positionerat personlarm med två larmnivåer, Assistans och Akut. Det är särskilt utvecklat för yrkesgrupper där det finns risk för att bli utsatt för hot och våld. Ett bra personlarm ska vara enkel att använda, personalen ska med en enkel knapptryckning kunna aktivera larmet. EkoTek ger exakt […]

Vårt storsäljande positionerade personlarm, EkoTek, kommer nu med en helt ny serie kraftfullare hubbar med fler och smartare funktioner. Standardcentral kan nu hantera upp till niohundra positionerade enheter, allt fullt övervakat, med två larmnivåer och verifierade larmleveranser. De nya hubbarna kan kombineras med positionering av personer i både inom- och utomhusmiljö.

EkoTek är ett positionerande personlarm som används i miljöer där det finns risk för att utsättas för hot och våld. I flera arbetsmiljöer är ett personlarm en förutsättning för att personalen ska kunna känna sig trygg på sin arbetsplats.

Bord och väggfäste för Inovonics personlarm

NYHET FRÅN LOTS! Bords och väggfästet för Inovonics bärbara personlarm som förenklar installation av ”fasta larmknappar” Med vårt bords och väggfäste kan Inovonics personlarm vara säkert monterade på undersidan av ett skrivbord, bord eller på vägg.  Lås-clipset på framsidan gör att personlarmet enkelt kan tas bort för mobil användning  eller byte av batteri.