Emma Ekelund HoljebadetHoljebadet , beläget i Olofströms kommun är simhallen med det där lilla extra av allt. Den kommunala simhallen arbetar olycksförebyggande och ger både personal och besökare en tryggare vistelse tack vare LOTS Securitys Hjälpknapp.

Emma Ekelund som är badmästare och tillika skyddsombud på arbetsplatsen berättar gärna om de olika verksamheter som simhallen inrymmer: -”Vi har allt ifrån babysim till pensionärsgympa och därtill aktiviteter för personer med olika funktionshinder. Eftersom att det är en stor spridning på besökarna och deras önskemål, så har vi även ett litet äventyrsbad med två rutschkanor, en varmvattenbassäng som är mycket populär bland båda barn och pensionärer, då det är skönt och för att värmen kan lindra lite krämpor. Vi har även många som väljer att träna i vårt gym, eftersom att de då även får tillgång till Olofströms enda simhall

Varför lät ni installera LOTS hjälpknappar? -”Vi installerade det enbart av rent säkerhetskäl för våra kunder, men även för oss som arbetar här. Vi i personalen vill vara säkra på att en kollega snabbt kan komma och hjälpa till om någonting inträffar. Dessutom så kan våra besökare tillkalla personalens uppmärksamhet om de ser något som vi kanske inte hunnit upptäcka eller kanske ser att vi badmästare behöver hjälp.”

-”Vi är oftast tre stycken badmästare eller badvakter som arbetar samtidigt och vi ambulerar då mellan kassa, simhall och övriga utrymmen. Skulle det inträffa någonting som kräver att en kollega snabbt infinner sig, så är anläggningen så stor att det blir omöjligt att hitta varandra eller åtminstone så skulle det ta för lång tid och dessutom så skulle vi behöva springa ifrån en eventuellt skadad person. Vi kände att vi behövde kunna nå kollegor som kunde bistå om det uppstår en olycka eller om någon kanske uppträder hotfullt i kassan. Att veta att vi har en back-up är en stor trygghet för oss i personalen”.

”I vart fall så tog vi, vid ett flertal möten, upp att vi kände att vi hade ett behov av att installera en larmtelefon eller liknande, så vi började kolla runt lite och det visade sig att ni hade det bästa alternativet för oss.”

När installerade ni larmet? -”Det installerades runt årsskiftet, så vi har inte haft det så länge. I nuläget håller vi på med att koppla ihop det så att vi även ska ha det till vårt larmskåp, på så vis kan vi springa bort och kvittera larmet och se vart eller om det brinner, innan det stora larmet börjar. Det sparar tid och pengar om det skulle visa sig vara ett falsklarm.”

 Har ni använt det ännu? -”Bara en gång, men det var egentligen inget skarpt läge då, men det känns skönt att veta att det fungerar.”

Var har ni placerat era hjälpknappar? -”Vi har valt ut s k riskområden och placerat dem strategiskt på var sida om stora bassängen, likaså två i gymmet, en utanför bastun i vart omklädningsrum, ovanför trappan ner till duschrummen, en i rummet för spinningcyklar, i kassan och slutligen en i maskinrummet, där vi tar vattenprover och hanterar kemikalier. Det kan ibland Olofströms simhall2finnas risk för att ansvarig personal får någonting på sig och inte kan ta sig därifrån.

 Vad tycker era besökare? -”De som frågat vad knapparna är till för, har efter vår förklaring tyckt att det känns väldigt skönt att veta att de bara kan trycka på en knapp för att påkalla vår uppmärksamhet, om det skulle inträffa något. Alla vet ju var knapparna finns och behöver inte leta upp någon.”

Sist men inte minst, hur känner ni i personalen? -”Jo, personalen är jättenöjd och det är så skönt att ha dem och det var ju faktiskt bl a för att ge personalen en ökad känsla av trygghet, som vi införskaffade dem  från början.”