086På plats träffar LOTS kommunikatör biträdande avdelningschef, Maria Lindqvist och säkerhets-samordnare Micael Sjöström, som gärna berättar om systemet och hur det bidragit till att skapa en säkrare och tryggare arbetsplats.

När lät ni installera personlarmssystemet?
-“I augusti 2014. Vi har haft ett ökat inslag av hot och våld på akutmottagningen och eftersom att vi inte har väktare i huset så vill vi försäkra oss om att vi snabbt ska kunna larma kollegor om en patient uppför sig stökigt eller hotfullt på något sätt, så att vi kan hantera situationen tills väktare eller polis anländer.”, berättar Maria Lindqvist, biträdande avdelningschef på Lasarettet Enköpings Akutmottagning.

”Vi insåg långt tidigare att vi hade säkerhetsproblem, då insatstiden från det att vi larmar, tills att en väktare dyker upp är för lång samt att vi överhuvudtaget inte hade möjlighet att kommunicera med övriga om något hände bakom en stängd dörr.”

”Vi hade också haft en incident där det krävdes fem personer för att hålla en våldsam patient och där ingen nådde larmknappen på väggen i undersökningsrummet. Sjukhuset håller just nu på att byggas ut och vi blev lovade att få larmsystemet när ombyggnationen var färdig, men efter incidenten, lyckades vi få det installerat tidigare.”, fortsätter Maria

-”Sedan de stängde ingången till akuten under ombyggnationen så får alla med ärende till akuten gå via huvudentrén och då blir även Infocenter utsatt för ett ökat flöde av besökare som hamnar “fel”, så även de har fått personlarm.”, tillägger lasarettets säkerhetssamordnare Micael Sjöström

Hur upplever personalen sin arbetsplats utifrån ett säkerhetsperspektiv?
-”Jo, personalen känner sig tryggare nu, det vet jag , problemet är väl bara att få folk att inte glömma bort att bära dem, men det har blivit väldigt mycket bättre. Om bara en person bär det så är det totalt meningslöst. När vi förklarar det så blir det genast en attitydförändring. Det gör en stor skillnad för oss när vi arbetar kväll och natt då vi oftast är färre i personal. På dagen är vi så många, att även det ibland ger en ökad trygghetskänsla.”, förklarar Maria

Har ni haft incidenter sedan larmet installerades?
-”Faktum är att vi, när s k kända, våldsamma patienter precis anlänt, omedelbart ringer på hjälp. Personalen här är ganska luttrad och det som vi som arbetar här upplever som hot, är oftast 090betydligt farligare än på andra avdelningar, så vi försöker förebygga i tid, men ibland är det helt enkelt inte möjligt att förutse.”, berättar Maria

Vad fick er att välja EkoTek?
-”Det går snabbt och enkelt att installera, samtidigt som det är ett intelligent system.”

”Tanken är att vi ska bygga ut systemet till fler avdelningar när utbyggnationen är klar, så därför har vi varit förutseende och låtit installera en större hub med kapacitet att skicka signaler inom hela sjukhuset samt även fler positionsenheter. Snabbt, smidigt och kostnadseffektivt. Nästa larmenhet blir IVA.”, förklarar Micael

”Något annat fiffigt är att om en positionsenhet skulle tappa en signal, så ställer systemet automatiskt om sig och skickar signalen via en annan enhet.”, fortsätter Micael

Hela installationen har gjorts i nära samarbete med LOTS Securitys partner, Certego, i Uppsala.

Hur har otrygghet till följd av hotsituationer påverkat er i ert arbete?
-”Vi har genomgått utbildningar i hur vi ska försöka förebygga hot och våld, vilket är viktigt. Mitt omhändertagande får inte blir tuffare eller modigare bara för att jag har ett larm.

”Vår arbetsplats är ett utsatt område. Oroar man sig ska man nog inte arbeta på akutmottagningen, där det har blivit ett ökat inslag av våld och hot, men det är ändå vår vardag, det har alltid varit så och kommer så att förbli.”

”Vi hade samma tillvägagångssätt redan innan vi fick larm, misstänker vi något går vi aldrig ensamma in till en patient.  Säkerhetsakademien, har utbildningar med repetitioner och den kunskapen har man ju alltid bakom sig och sedan så ger larmet naturligtvis en extra trygghet.

“Möjligheten att återkalla ett larm inom en minut är bra för det gör att man vågar använda det. Vi har positionsenheter som sitter på väggarna som berättar varifrån larmet kommer, det är positionerande. Väktarna finns ca 20 minuter bort.”, berättar Maria

Hur många personlarm har ni?
-”Vi har 16 stycken, d v s 8 per dockningsstation och Infocenter har två.”077

”När vi installerar på övriga avdelningar, kan alla se allas larm och komma till undsättning. Ronderande väktarna ska förses med vårt larm för att kunna hitta rätt fortare, det behövs endast en liten sändare som skickar ut signalerna.”, berättar Micael

Tänker ni utföra kommande installationer på egen hand?
-”Vi kan gå en utbildning och lära oss att göra det, men vi har valt att låta er göra installationerna och även tecknat ett serviceavtal med er. Enklare saker kan man även lösa via telefonen med direktkontakt med LOTS Securitys, Peter Emanuelsson.”, anser Micael.