Äventyrsbadet är en komplett friskvårds och badanläggning i Kalmar. Här kan man bada, träna, njuta i relaxen och mycket mer. Anläggningen är välbesökt och erbjuder aktiviteter för både vuxna och barn. Här går trivsel och säkerhet hand i hand.

Trådlösa larmknappar ger en säkrare miljö
Trots goda säkerhetsrutiner var olyckan framme i simhallen för ett antal år sedan. Susanne Söderberg, som är verksamhetsansvarig, och hennes team beslöt sig då för att ytterligare utöka säkerheten. De sökte ett larmsystem som skulle vara enkelt och effektiv för både personal och besökare. Valet föll på LOTS i Simhall som är trådlöst, stabilt, enkelt att installera och lätt att bygga ut. Systemet installerades under år 2010.  Med larmknappar nära besökarna kan personalen vara snabbare på plats vid incidenter. De tydligt utmärkta knapparna finns nu strategiskt placerade runt om i anläggningen. Gästerna har nära till knapparna och vid ett knapptryck skickas larm till personalens bärbara larmmottagare.

 

Personal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susanne Söderberg(t.h) tillsammans med medarbetarna Sofie Gustavsson och Kim Lundqvist framför en av larmknapparna.

Bassänger inte största faran
Susanne Söderberg arbetar aktivt med förbyggande åtgärder och förklarar att när man tänker på säkerhet i en simhall så tänker man ofta att alla olyckor sker i bassängerna. Men efter utredningar och riskidentifieringsmöten insåg Susanne att olyckan faktiskt händer minst i vatten och mest på land, allt från halkolyckor till hjärtattacker. ”Vi har därför utökat till att ha larmknappar i hela anläggningen, exempelvis i simhallarna, gymmet, bastun och receptionen.” förklarar Susanne. ”För att arbeta med en heltäckande säkerhetslösning var det ett måste.”

Larmet fyller flera viktiga funktioner
Äventyrsbadet i Kalmar har totalt 12 stycken larmknappar – en omfattande lösning – men väldigt effektiv. Vid ett par tillfällen har systemet ställts på sin spets. ”På de fyra år larmet har funnits installerat har det inträffat två strokes i gymmet och en i bastun.” berättar Susanne. ”Där gäller det att snabbt ingripa eftersom varje sekund är värdefull. Tack vare larmknapparna har personalen kunnat agera blixtsnabbt.”

Besökare har aviserat olyckan genom knapparna och larmet går ut till tre personer som agerar direkt. ”De är på plats mycket snabbt och responsen blir väldigt effektiv. Vi räddar liv, och de gånger ambulansen har kommit efter strokeanfallen har ambulanspersonalen varit mycket nöjda med vår snabba insats. De har berömt säkerheten på vår anläggning och menar att vi alla agerar mycket snabbt och proffsigt.” säger Susanne. ”Det är jätteroligt, tycker både jag och personalen.”

Agerar tillsammans vid nödfall
Genom att larmet går ut till tre medarbetare samtidigt agerar personalen tillsammans eftersom man aldrig ska vara ensam i utsatta lägen.” förklarar Susanne. ”Detta ger en enorm trygghet för personalen. Av den anledningen är det även ett arbetsmiljöverktyg i hög utsträckning. Värdet bara i den upplevda tryggheten för personalen överstiger väl investeringskostnaden.”

Den framgångsrika larminstallationen i kombination med att personalen är tränade i att agera vid nödfall har gett känslan av att de klarar av tillbuden tillsammans. ”Det har höjt oss och jag kan rekommendera LOTS säkerhetslösningar till andra simhallar. Det är bara positivt.” säger Susanne.

Larm i receptionen för ökad trygghet
I receptionen finns ännu ett trådlöst larm. Då kontanter hanteras finns alltid en risk för överfall och rån. ”Det är viktigt att veta hur man ska hantera även dessa risker” säger Susanne. ”Känner sig personalen hotad finns alltid möjligheten att kalla på hjälp via knappen, så kommer två kollegor direkt. Man slipper vara orolig och det blir en tryggare och mer trivsam arbetsplats.”

Säkerhet som ger resultat
Äventyrsbadet i Kalmar arbetar aktivt med säkerhet. Det arbetet pågår hela tiden och har resulterat i en säkrare simhall. ”Men man blir aldrig klar med säkerhetsfrågor.” säger Susanne.  ”Vi utreder varje år hur vi kan utveckla säkerheten för både personalen och kunden. Vi gör mätningar på hur kunderna upplever säkerheten hos oss. Den senaste mätningen svarade 94%  att de kände sig trygga i simhallen. Det är tydligt att man har lyckats förmedla en säker miljö – och de tydligt utmärkta larmknapparna är helt klart en del av det.” säger Susanne

Riskidentifiera och tänk utanför boxen
Susanne uppmanar andra att bredda konceptet säkerhet till alla angränsande delar i badhus, inte bara kring bassängerna. ”Riskidentifiera fler ställen och tänk utanför boxen. Arbeta systematiskt med säkerhet och skapa ett starkt team som får rätt verktyg – det är så vi jobbar vi med detta och hur vi får bra resultat. ”avslutar Susanne

Jag-vill-veta-mer_1