Inovonics – ett trådlöst personlarm

Personlarmet Inovonics använder sig av en avancerad radioteknik, som innebär en bättre och säkrare överföring av radiosignalen. Tillsammans med de bärbara textmottagarna får kunden ett komplett personlarmsystem med humana insatstider, för en trygg och säker åtgärd vid situationer där hot och våld förekommer.

Inovonics är en familj med olika trådlösa, bärbara och fasta larmknappar samt olika typer av mottagare. Vid ett tryck på en larmknapp visas omedelbart informationen i klartext, i textmottagaren, bordsdisplayen eller i takdisplayen.

Inovonics har en räckvidd på upp till 1000 meter i öppen terräng.

  • LOTS trådlösa personlarm gör det lite tryggare i stökiga miljöer.