Hjälpknappen är en enkel användarvänlig och kostnadseffektiv larmlösning för bad och simhallar

Hjälpknappen – en räddare i nöden

Hjälpknappen är ett effektivt, lätthanterligt, tråd- och ljudlöst larmsystem, vars koncept består av en monterad alternativt portabel larmknapp, som används som nöd-/trygghetsknapp för att påkalla personalens uppmärksamhet vid tillbud.
När en besökare trycker på knappen skickas signaler till personalens textmottagare, med hänvisning om var i simhallens utrymmen den larmande befinner sig. Hjälpknappen ger även personalen möjlighet att tillkalla kollegor vid behov av assistans.

Miljön

Hjälpknappen som är IP67-klassad, vilket innebär att den är både damm- och vattentålig, är anpassad för alla olika typer av badmiljöer, från friluftsbad till inom- eller utomhusbad.
Den är robust och tål alla olika typer av väderlekar. Signalerna har stor räckvidd och det går därför att larma personal oavsett om den befinner sig inom- eller utomhus

Bastuknappen

På önskemål från våra kunder har LOTS även konstruerat Bastuknappen, en larmknapp som är speciellt utvecklad för att motsvara de krav som krävs för montering av teknik i bastumiljö.

Ingen installation

Hjälpknappen kräver ingen installation av någon servicetekniker utan levereras tillsammans med fickmottagare i ett kolli och kan omedelbart tas i bruk, vilket gör den både kostnadseffektiv
och användarvänlig. Hjälpknappen har en inbyggd sändare som drivs med standardbatterier och som är enkla att byta själv. Batterier ingår.

  • ibland är sekunderna viktiga!