LOTS Security ställer ut på MVTe mässan i Kista 24- 25 januari 2018. (länk till mässan)

Mötesplats Välfärds Teknologi och e-hälsa är en konferens och mässa om införandet av ny teknik inom kommunal vård och omsorg.

Välfärdsteknologin leder till ökad självständighet, trygghet och delaktighet i samhället om vi utgår från individens behov och förutsättningar. En del kommuner ligger i framkant i användningen av teknologi inom vård och omsorg, medan andra kommuner ligger i startgroparna. På MVTe finns lärdomar för alla nivåer. Sveriges nationella mötesplats för välfärdsteknologi och e-hälsa

Själva mässan har fritt inträde, men konferenspaketen för 2 dagar med lunch kostar
5 600:-. Vill ni ha hjälp med biljetter kontakta oss, så får ni en länk till bokning med rabatterat pris.

Vi kommer att visa upp smarta och säkra lösningar som underlättar för kommande utmaningar inom vård och omsorg. Läs mer om våra smarta lösning här i våra kommande E-brev eller varför inte besök oss på MVTe mässan.

Våra smarta och säkra nyheter berättar vi mer om är:


NurseCare

Ett komplett vårdsystem där du väljer de funktioner du har behov av och som din verksamhet kräver

 • NurseCare erbjuder ett brett utbud av funktioner för att underlätta det daglig samspel mellan boende, vårdpersonal och verksamhetsledning.
 • Verksamheten behöver funktioner för att garantera en säker och kvalitativ vård och omsorg.
 • NurseCare är en hel plattform med möjligheter att steg för steg kvalitetssäkra vården

Läs mer om NurseCare


EkoCare

Ett trådlöst patientlarmsystem med positionering av både patient och personal

 • Snabb & enkel installation
 • Fungerar enligt tyst vårdmiljö
 • 18 till 24 månader drift på standardbatteri

Läs mer om EkoCare

 


InterCall Touch

Ett enkelt och kostnadseffektivt patientlarmsystem med många funktioner.

 • Enkelt, – alla basfunktioner finns där
 • Trådlös anslutning av 3:dje part utrustning

Läs mer om InterCall Touch


i-Message

Vi integrerar alla dina kommunikationsvägar med dina larmsystem.
– En lösning för tidskritisk larmhantering, Dvs. då det är viktigt att man vet att rätt information kommit fram samt att rätt personal är på väg. Då korta insatstider och adekvata åtgärder är de primära.

 • Larmhantering och administration av olika typer av larm- och kommunikationssystem.
 • Dect, Sms, mail smartphones integreras med full övervakning av status, larmmeddelanden och åtgärder.
 • Alla händelser och åtgärder loggas
 • Snabb och säker information mellan olika system och enheter

Ett system kan hantera och koppla samman alla era anläggningar med brukaren.

Vill du veta mer, kontakta vår säljavdelning – 08 711 22 11