Helene Lambertsson västervikNu har det gått drygt ett år sedan Västerviks simhall lät installera Hjälpknappen och tio månader sedan LOTS intervjuade dig senast, Helene Lambertsson, chef för simhallen. Det är alltid intressant att följa upp våra kunder och höra om hur ni använder Hjälpknappen sedan ni vant er vid att ha den till hands.

Meningen med Hjälpknappen är att den ska ge trygghet och möjlighet till att snabbt påkalla uppmärksamhet hos personal och för personal att kunna kalla på förstärkning vid tillbud.

Används den ofta hos er?

-” Nej, det gör den egentligen inte. Vi har haft ett par tillbud med bara två veckors mellanrum och då har den spelat en viktig funktion.”

”Det ena tillbudet hände vid bassängkanten, ett hjärtstopp hos en äldre man. Då var det en ur personalen som fick be en badgäst om att trycka på Hjälpknappen för att få extra assistans.

Vi har programmerat larmknapparna och sökarna så att alla ur personalen får larmen. Detta för att förenkla så de omedelbart kan springa till det specifika området det larmats ifrån.

Om inte larmknapparna funnits så hade berörd personal varit tvungen att be badgästen springa och leta efter fler ur personalen, så nu sparade vi tid eftersom att assistans kom direkt.
Vid hjärtstopp handlar det om sekunder, så var sekund man kan spara är ju värdefull. Det gick bra för badgästen som nu är tillbaka här och simmar för fullt.”

Tillbud två

”Tillbud två skedde på gymmet, där en man, endast 45 år gammal plötsligt föll ihop på löpbandet.
Det fanns ingen personal i utrymmet, så en gymbesökare sprang ner till kassan och och informerade personalen. Som i sin tur sprang till gymmet och tryckte på knappen.
Troligtvis har gästen i turbulensen och av ren chock inte kopplat ihop att det bara var att trycka på knappen för att få hjälp.

Stora avstånd

Det är ganska stort och långt emellan de olika verksamhetsområdena inom anläggningen. Det är i det närmaste omöjligt att springa runt och samla ihop all personal.
Trycker vi på knappen så kommer ju naturligtvis alla och det är ju det som är meningen. Även denna gång rörde det sig om ett hjärtstopp och det gick bra för den drabbade.

Vi har även en fördel med att finnas nära räddningstjänsten.  Det är själva larmkedjan som måste fungera med att personal kommer på plats, att hjärtstartare tas i bruk o s v och då sparar vi tid med Hjälpknappen.”
Det finns egentligen ingen mall för hur eller vilka som ska kan drabbas av någon typ av olycka eller som i detta fall hjärtstopp, det märks tydligt i dessa två fall.

Hur upplever personalen, efter tillbuden, Hjälpknappen?

-”Ja, det visar ju att det kan hända vem som helst och var som helst och då är det ju naturligtvis en stor trygghet att ha Hjälpknappen. Efter den första tiden var vi i personalen väldigt lättskärrade och så fort vi bara hörde något, så trodde vi att ett tillbud skett.”

”Vi upplever en stor trygghet med hjälpknapparna och det kanske är något falsklarm som går någon gång då och då.
Det kan röra sig om att någon råkar slå i en hantel på gymmet eller liknande. Vi får då möjligheten att träna på att snabbt komma på plats. Det blir en bra träning och det skadar inte. Vi känner bara en trygghet i att veta att kedjan faktiskt fungerar.”

Kommer ni att utöka antalet knappar?

-”I nuläget har vi ett lagom antal som sitter på bra ställen. Vi har ett gym på 300 m2 men det kommer att utökas med ytterligare 700 m2, med fler rum, så det är något vi kommer att se över framöver.”