Berndt Gudmundsson

Med EkoTek är hjälpen snabbt på plats

Ljungby simhall och äventyrsbad sökte ett nytt personlarm eftersom den tidigare lösningen inte fungerade optimalt. Ett viktigt krav var att hjälpen måste vara snabbt på plats de gånger personalen behöver larma.

Den lösning som valdes är EkoTek, som är ett positionerande person- och trygghetslarm från LOTS Security. Med EkoTek har simhallen två larmnivåer: assistanslarm och akutlarm. När personalen gör ett assistanslarm, får övrig personal reda på vem som larmat och var den personen befinner sig, till exempel om larmet skett från simhallen eller äventyrsbadet. Ett akutlarm går förutom till kollegorna även direkt till larmcentralen, så att polis eller ambulans snabbt kan vara på plats.

–  För oss är det viktigt med båda larmnivåerna. Vår personal kan behöva larma sina kollegor och i vissa situationer även få hit polis eller ambulans. EkoTek uppfyller våra önskemål om ökad säkerhet och trygghet. Gensvaret bland personalen har varit positivt, säger anläggningschef Bernt Gudmundsson.

Ett larm att lita på

Ljungby simhall och äventyrsbad har haft EkoTek sedan i somras och Bernt Gudmundsson gör en första utvärdering:

– Tidigare hade vi en lösning som inte var optimal när det gäller kontakten med larmcentralen. Med EkoTek är hjälpen snabbt på plats, vilket vi sett med egna ögon. Det känns tryggt med ett larm som verkligen fungerar.

– Det är också värdefullt att EkoTek är positionerande, så att vi i handenheterna direkt ser var larmet kommer ifrån. Vi har även en tavla som visar var de positionerande larmenheterna är placerade. Tavlan är ett sätt att påminna personalen om hur larmet fungerar och en introduktion för ny personal.

Smidig installation

Bernt Gudmundsson berättar om installationen av EkoTek och hur det var att komma igång med larmet:

– Installationen gick smidigt. Larmet installerades utan att vår verksamhet påverkades. Vi har haft en god dialog med LOTS Security, både före och efter att vi bestämde oss för att använda EkoTek.

Hjälpknappar för badgästerna

Säkerhet och trygghet är mycket viktigt för Ljungby simhall och äventyrsbad.

– Som nästa steg kommer fyra stycken hjälpknappar att installeras i simhallen och äventyrsbadet. Hjälpknapparna kan användas av badgästerna vid nödsituationer. Personalen ser exakt varifrån det larmats och kan snabbt vara på rätt plats vid tillbud.

Ljungby simhall och äventyrsbad ligger i Sunnerbohallen. I simhallen finns en 25-metersbassäng, en undervisningsbassäng och en bubbelpool. I äventyrsbadet finns barnlagun, vattenrutschbana, spacebowl, ångbad och hoppbassäng med en-meterssvikt och tre-meters trampolin.

 EkoTek  är ett trådlöst person- och trygghetslarm. Med EkoTek kan personalen göra två sorters larm: assistanslarm och akutlarm. När personalen gör ett assistanslarm, får övrig personal reda på vem som larmat och var den personen är positionerad. Ett akutlarm går förutom till kollegorna även direkt till larmcentralen, så att polis eller ambulans snabbt kan vara på plats. EkoTek är enkelt att använda och mycket flexibelt. Det kan kombineras med befintliga säkerhetssystem och anpassas för varje kunds unika situation.

 Hjälpknappen (länk till hemsida) ökar säkerheten för badgästerna. Knapparna är strategiskt placerade i simhallen så att badgästerna snabbt kan kalla på hjälp vid nödsituationer. Knapparna är även positionerande, så att personalen i sina handenheter exakt ser var larmet kommer ifrån. Detta ger snabba insatser som kan rädda liv.