Livsuppehållande njursjukvård

Diaverums dialysmottagning i Södertälje berättar om sitt nya larmsystem

 – Vårt tidigare larmsystem behövde uppgraderas och vi undersökte olika alternativ. Valet föll på MY, ett kostnadseffektivt kallelsesignalsystem från LOTS Security. Det var ett klokt val som vi så här långt är väldigt nöjda med, berättar Annica Rosenborg.

Annica Rosenborg är verksamhetschef för Diaverum Södertälje, en dialysmottagning som arbetar på uppdrag av Karolinska Universitetssjukhuset och Danderyds sjukhus. Till mottagningen kommer patienter i behov av livsuppehållande dialysbehandling. Merparten av patienterna besöker mottagningen tre gånger per vecka och kopplas då upp mot en dialysmaskin i fyra till sex timmar. Diaverum Södertälje har möjlighet att ta emot 16 patienter samtidigt och har ständig övervakning av dialysen.

För patienternas trygghet och välbefinnande
– Kallelsesignalsystemet MY har vi främst för att patienterna enkelt ska kunna kommunicera med oss. Det kan till exempel handla om att patienten behöver hjälp med något, såsom smärtstillande, eller att patienten mår dåligt. Larmknapparna är lättåtkomliga. Det finns en larmknapp på varje sängbord så att patienten kan larma både från dialysstolen och sängen.

– Vi har fått ett positivt gensvar! Vissa patienter använder larmknappen vid varje besök, andra använder den nästan aldrig. Vetskapen om att larmknapparna finns betyder väldigt mycket. Vi upplever att möjligheten att larma via MY är en stor trygghet för våra patienter, säger Annica Rosenborg.

Även personalen har varsin larmknapp
Diaverum Södertälje har valt att MY ska vara mer än ett renodlat patientlarm. Även personalen har varsin larmknapp som de alltid bär med sig.
– Det är viktigt att vi har möjlighet att larma, till exempel om vi behöver akut hjälp. Larmet är en extra trygghet för oss i personalen även om det är sällsynt att vi behöver larma, framhåller Annica Rosenborg.
När en patient eller medarbetare larmar får personalen veta det på direkten genom sin mottagare, som bärs i fickan. Personalen ansvarar för olika sektioner och mottagaren ger information om vem som ska gå till personen som larmat.

Enkel installation
MY är förprogrammerat av LOTS Security och består av larmknappar och mottagare. Diaverum Södertälje monterade larmknapparna på sängborden och på toaletterna.
– Monteringen gick enkelt och tog cirka en timme, berättar Annica Rosenborg.

Smidigt och tåligt system
– Jag är förvånad över hur smidigt MY fungerar. Det fyller den funktion vi tänkt oss och jag värdesätter också att larmet är tåligt. Till exempel tål larmknapparna både vatten och desinficering. För oss är det mycket viktigt att kunna torka av och desinficera larmknapparna, avslutar Annica Rosenborg.


Diaverum Södertälje är en del av företaget Diaverum, som tillhandahåller livsuppehållande njursjukvård över hela världen. Företaget har 11 000 anställda och fler än 39 000 patienter över hela världen. Huvudkontoret finns i Malmö.

MY  är ett enkelt och trådlöst kallelsesignalsystem. Det är utvecklat för bland annat mindre kliniker, mottagningar, vårdenheter och receptioner. MY är en hel produktfamilj med olika trådlösa larmknappar och olika typer av mottagare.

Läs mer om MY kallelsesignalsystem >> 

“Rapport från fältet”  I pdf format för utskrift