iStock_000061160410_XXXLargeEkoTek är ett positionerande personlarm som används i miljöer där det finns risk för att utsättas för hot och våld. I flera arbetsmiljöer är ett personlarm en förutsättning för att personalen ska kunna känna sig trygg på sin arbetsplats.

EkoTek är ett kompetent och prisvärt och lättinstallerat personlarmssystem som inte kräver några större kabeldragningar, förutom strömförsörjning till centralenheten samt dess nätverkskabel. I övrigt är systemet trådlöst. EkoTek har stor flexibilitet och kan anpassas till miljö och krav från användaren. Det är även enkelt att bygga ut systemet i efterhand.

En kort insatstid är A och O för att undvika en eskalering vid en incident. Att snabbt kunna få hjälp av kollegor är en stor trygghet för den personal som är utsatt.
EkoTeks larmknapp, med en inbyggd larmmottagare, skickar direkt ett ljudlöst larm till övrig personal, i vilken den larmande kollegans exakta position står angiven, vilket möjliggör att kollegornas insatstid hålls till ett minimum. Larmet kan även skickas till larmcentral för externa insatser.

För mer information, klicka på länkarna nedan:

Personlarm

kundreportage – Lasarettet i Enköping

kundreportage – Boenden i Helsingborg