Kritisk information

Personer med hörselnedsättning som befinner sig på sin arbetsplats och inom olika verksamheter såsom hotell, industri, skola har rätt till information vid incidenter och andra olyckor, t.ex. vid brand eller om lokalerna måste utrymmas.

Det är fastighets- och verksamhetsansvariga som har huvudansvaret för att alla har likvärdig information, oavsett om en person har en hörsel- eller synskada likväl som om man är i en bullig miljö.

Talat utrymningslarm och vanliga larmklockor fungerar därför inte alla lägen för alla personer.

Att komplettera med bärbara mottagare som tar emot viktig information med ljud, ljus och vibration och i klartext som informerar om viktiga händelser borde vara en självklarhet.

Ta kontakt med oss på Lots Security, vi har en lösning även till er verksamhet och ert behov.