Vi på LOTS kommer i monter H10 att visa hur vi kan integrera befintliga trygghetslarm för särskilt boende som är fullt fungerande med ny och modern teknik.

Ny smart teknik kan knyta ihop äldre system i en modern plattform som kan hantera olika typer av larm, olika kommunikationsvägar samt rapportfunktioner som personal och verksamhetsledning efterfrågar.

Exempel av möjliga funktioner

 • Applikation för smartphone för Android och IOS
 • Kontakta min kollega via tal och text
 • Närvarohantering
 • Kameraintegration
 • Säker larmhantering
 • Säker loggning av alla larmhändelser
 • Säker loggning av alla åtgärder
 • Bekräftelsefunktioner typ ”Jag har läst”, ”Jag går”, ”Jag hinner inte” etc.
 • Dokumentation
 • Personallarm
 • Positionering
 • Komplettera med olika larmfunktioner
 • Integration med andra system som används i verksamheten
 • Molntjänst som ni har full kontroll över och äger
 • All kommunikation är krypterad enligt AES 256
 • Inga löpande licenskostnader

Om mässan

MVTe – Sveriges nationella mötesplats för välfärdsteknologi och e-hälsa

Mötesplats välfärdsteknologi och e-hälsa är en konferens och mässa om införandet av ny teknik inom kommunal vård och omsorg.

Välfärdsteknologin leder till ökad självständighet, trygghet och delaktighet i samhället om vi utgår från individens behov och förutsättningar.

En del kommuner ligger i framkant i användningen av teknologi inom vård och omsorg, medan andra kommuner ligger i startgroparna.

På MVTe finns lärdomar för alla nivåer.