Vi finns i monter B02:040 på Svenska mässan i Göteborg

Vitalis erbjuder ett unikt tillfälle att se det senaste inom IT för hälsa, vård och omsorg. Här träffas alla branschens ledande aktörer och leverantörer som bland annat visar system för journalhantering, vårddokumentation, informationsöverföring, läkemedelshantering och mycket annat.

På mässgolvet pågår en mängd aktiviteter, så som uppkopplade vårdmiljöer i Intelligent Hospital

Mässans öppettider:

Tisdag 24 april kl. 09.00-17.00
Onsdag 25 april kl. 09.00-17.00
Torsdag 26 april kl. 09.00-16.00

LOTS smarta lösningar för vård och äldreomsorgen bygger på modern teknologi där de tekniska lösningarna är väl beprövade och löser både dagens och morgondagens utmaningar.

Vi kommer att visa följande lösningar

NurseCare ett mångfacetterat vårdsystem

Ett modernt system som du enkelt väljer de gobitar din verksamhet behöver

 • Tal mellan personal
 • Tal med den boende
 • Positionering av personal
 • Positionering av boende
 • Trådlösa tillbehör
 • Automatisk eller manuell markering av din närvaro och dokumentera
 • Påminnelsehantering
 • Signera medicinering
 • Daglig dokumentation

Som boende kan du få en överblick över vilka aktiviteter som kommer att ske under dagen samt själv lämna din beställning på matval.

Som anhörig kan du få ta del av historik, daglig vård och aktuella händelser

Som ledare får du en löpande överblick över verksamheten då systemet genererar rapporterar som visar tydliga resultat över den verksamhet som utförts.

InterCall Touch -lite mer

InterCall Touch är ett kallelsesignalsystem för vård och omsorg, med ett brett utbud för vård och omsorg tillverkat i material anpassat för sjukvårdsmiljöer, RFID-inloggning och som hjälper vårdpersonalen med prioritering av larm. Talfunktion samt integrerad adressbok, personal kan samtala med övrig personal samt med boende. Alla aktiviteter loggas och sparas som du enkelt kan använda för att skapa rapporterar med statistik på verksamheten.

EkoCare

EkoCare är ett helt trådlöst och lättanvänt kallelsesignalsystem som visar var boende/patient och personal befinner sig när de behöver hjälp.

EkoCare är ett kallelsesignalsystem som erbjuder den ultimata och flexibla lösning på kallelsesignalsystem med positionering av patient/boende samt personalen.

EkoCare bygger på ett trådlöst digitalt radionätverk som är övervakat och självkornfigurerande.

Skulle någon enhet sluta fungera, rapporteras detta till behörig personal, och systemet reparerar sig automatisk med att hitta nya radiovägar för att kommunicera.

EkoCare stöder tyst vårdmiljö.

Integrationsplattformen

i-message

Vi hanterar mängder med olika typer av information och meddelande i dag. Ibland är det bara en bekräftelse ibland akut information som kräver en omgående insats från akutlarm, brandlarm, inbrottslarm personlarm driftlarm etc.

Information tas emot på olika typer av apparater som larmdisplay, dator, padda, mobiltelefon, komradio eller en vanlig telefon.

Informationen kommer via olika system som mail, sms, videostreaming, textmeddelande via personsökare kommunikationsradion etc.

Den som är ansvarig för säkerheten vill få kontroll över att resurser för åtgärd är på väg, att åtgärd är utförd.

Den som är kvalitetsansvarig vill kunna följa upp händelser och incidenter.

Med i-message samordnar vi:

 • dina kommunikationssystem
 • din personal
 • din larmhantering
 • dina åtgärdsplaner

i-message knyter samman din larmhantering med dina kommunikationssystem, din personal och externa resurser, med dina åtgärdsplaner allt överskådligt och möjlighet till automatisering.