IVF StoclholmIVF- och Fertilitetsmottagningen önskade ett larm som är tyst och diskret

 Sandra Ahlström är sjuksköterska på IVF- och fertilitetsmottagningen vid Sophiahemmet i Stockholm. Hon och hennes kollegor erbjuder utredning och behandling till par som är ofrivilligt barnlösa. Bemötandet är lugnt och tryggt i lokaler som är ombonade och hemtrevliga.

– Vi sökte ett larm för våra kvinnliga patienter som återhämtar sig i vilstolar efter att de fått ägg utplockade. De ska enkelt kunna kontakta personalen vid frågor av olika slag. Samtidigt vill vi att miljön runt kvinnorna ska vara lugn. Det finns en risk att ett larm skapar en känsla av sjukhusmiljö.

MY blev det naturliga valet
– MY från LOTS Security blev vårt naturliga val. Larmet är tryggt, användarvänligt och tyst. Våra patienter kan enkelt kontakta oss utan att omgivningen störs, berättar Sandra Ahlström.

Larmknapparna kommunicerar med en mottagare som ansvarig sjuksköterska bär med sig.

– Personalens mottagare är lätt och smidig att bära med sig. Den ”burrar” när en patient har larmat. Larmet är tyst och diskret utan risk att personalen missar det, förklarar Sandra Ahlström.

Installation med extra utmaning

IVF- och Fertilitetsmottagningen är belägen i ett äldre hus med tjocka väggar, vilket betyder att det har behövts en extra förstärkare för att larmet ska fungera optimalt. MY har programmerats av LOTS Security och knapparna har IVF-kliniken själv kunnat fästa på vilstolarna.

– Det var jättesmidigt att montera knapparna och komma igång med larmet. Vi värdesätter att LOTS Security varit en aktiv leverantör. Vid offertstadiet kom de och mätte lokalerna och sedan har de varit här igen och testkört. LOTS Security har väglett oss till en lösning som är skräddarsydd för både vår verksamhet och våra lokaler, säger Sandra Ahlström.
Trygghet för patienterna och frihet för personalen
Nu har IVF- och Fertilitetsmottagningen haft MY i cirka ett år och det är läge att summera erfarenheterna. Vad betyder kallelsesignalsystemet MY för klinikens verksamhet? Rekommenderar kliniken larmet till andra?

– Vi berättar alltid om larmknapparna för patienterna och vi upplever att larmet ökar patienttryggheten. Hittills har MY inte använts särskilt mycket, förmodligen eftersom vi alltid är nära patienterna. MY skänker också trygghet och frihet för oss i personalen. När mottagaren ”burrar” vet vi att en patient har frågor eller önskar hjälp av något slag.

– Jag rekommenderar verkligen MY till andra IVF-kliniker och andra kliniker där man gör mindre ingrepp och där patienten är kvar några timmar efter ingreppet. Larmet är precis vad vi behövde i vår verksamhet, framhåller Sandra Ahlström.


IVF- och Fertilitetsmottagningen vid Sophiahemmet arbetar på uppdrag av Region Stockholm. Mottagningen har arbetat med utredning och behandling av barnlöshet sedan 1984 och är idag en av de mottagningar som utför flest utredningar och IVF-behandlingar i Stockholm.

 MY är ett enkelt och trådlöst kallelsesignalsystem. Det är utvecklat för bland annat mindre kliniker, mottagningar, vårdenheter och receptioner. MY är en hel produktfamilj med olika trådlösa larmknappar och olika typer av mottagare.

Länk nedan, fil  i pdf format för utskrift eller skicka som fil

Fältrapport IVF 2020_04_20