reftele-vc-henrik-carlsson-elajo_900x600Henrik Carlsson, du arbetar som projekt- och serviceledare inom kommunikation och säkerhet på Elajo.
-”Ja, jag arbetar på ett distrikt som rör sig från Gislaved t o m Värnamo och i denna områdesgrupp är vi totalt 17 säkerhets- och kommunikationstekniker som arbetar.”

Vad har du för bakgrund?

-”Jag har en bakgrund inom el från skolan. Efter att jag avslutat mina studier fick jag jobb som kommunikations- och säkerhetstekniker på ett företag. Därefter jobbade jag i 10 år för att därefter bli egen företagare inom samma bransch. I ytterligare 10 år och sedan årsskiftet arbetar jag på Elajo.”

Berätta om Elajo och vad ni arbetar med.

-”Elajo är ett privatägt företag som har sitt huvudsäte i Oskarshamn. Företaget grundades 1958 och namnet Elajo står för; Erik Lennart Alf Josefsson Oskarshamn.”

”Vi är idag runt 1000 anställda, fördelat på ett 40-tal orter i södra Sverige. Vi har fyra olika ben/inriktningar, El och Energi, Mekanik, Engineering samt Etec. Etec står för Elajo Technical Education Centre och är en gymnasiefriskola med yrkesinriktning som Elajo driver. Eftersom att gymnasiet har riksintag, så går det att söka från hela Sverige och alla som väljer att gå utbildningen är garanterad en anställning. Elajo startat upp utbildningen för att vi anser att de som utexamineras från de kommunala skolorna har för låg kunskapsnivå.

Hur ser Ert kundsegment?

-”Vi jobbar mot alla, men framförallt företag, kommuner och landsting, men det finns även en privat marknad. Vi har olika grenar inom el- och energiteknik, då företaget har avdelningar inom Elinstallationer, Kommunikation & Säkerhet, Automation och Klimat.

Hur ser utvecklingen ut och hur klarar ni av att möta den?

-”Det är en stor skillnad på tekniken idag och för 15 år sedan. Numera är det inte bara att tända och släcka en lampa med en strömbrytare, nu ska den exempelvis kunna styras från en iPad o s v, så den som man anlitar idag, måste ha en betydligt högre utbildning i botten än den som krävdes förut.”

”Traditionell kabeldragning finns fortfarande kvar och det är en sak, men att sköta tekniken som ska till i slutet av ändarna är en helt annan sak. Man måste ständigt vidareutveckla sig för att kunna hänga med. På ett mindre företag är det en förutsättning att alla är utbildade inom modern teknik, medan man på ett större företag kan välja hur man fördelar ut uppgifterna beroende på kunskapsnivå.”

Installationen av kallelsesignalsystemet Intercall Touch på Reftele vårdcentral, kan du berätta mer om det?

-”Ja, det här är den första installationen i Sverige av just det här systemet. LOTS Security och Elajo har ett samarbete sedan lång tid tillbaka. Vi har installerat många olika typer av larm i olika verksamheter.
Det är Gislaveds kommun som äger fastigheten och som är beställare, men det är landstinget som är brukare.
Anläggningen som fanns installerad hade suttit uppe sedan slutet av 60-talet/början av 70-talet. Den hade gjort sitt, om man säger så och mötte inte på långa vägar den teknik som krävs för att kunna nå dagens nivå.
Som ramavtalsinnehavare blev vi ombedda att titta på olika förslag och lösningar. Vi gjorde en utvärdering om vad som skulle kunna passa optimalt i just denna verksamhet.
Vi sökte efter förslag som skulle kunna passa landstingsverksamheten här. Vi kontaktade bl a er eftersom att vi tidigare jobbat ihop och vi tyckte att ert system, Intercall Touch, var det som passade allra bäst in på förfrågan.”

Hur gick installationen till?

-”Vi började med ett projektuppstartsmöte med verksamheten, för att säkerställa funktion, displaytexter samt tidsplan. Därefter gjorde vi installationen, som i det här fallet pågick under den tid som verksamheten var stängd för semester, så vi störde inte verksamheten på något sätt.”

-”Rumsapparaterna installerades i 28 rum och syftet som skulle uppnås i just den här verksamheten, var att kunna larma och närvaromarkera sig på rummen. Därtill tillkom päronkontaktsknappar för britsarna i behandlingsrummen.
Peter Emanuelsson från LOTS deltog i projektuppstartsmötet och var även delaktig i driftsättningen.”

Känner du att samarbetet fungerat bra?

-”Ja, det tycker jag. Det är ett väldigt enkelt installationssätt och det har varit värdefullt att Peter Emanuelsson har kunnat ställa upp och bistå med råd och kompetens i alla installationsskeden. Han är även kunnig på produkt- och verksamhetsområdet och har tagit hand om utbildningen av personal.”

Kommer ni att rekommendera Lots och Intercall Touch till andra kommuner som avser att installera nya kallelsesignalsystem?

-”Definitivt och vi kommer även att rekommendera systemet till varandra inom Elajo och det är just det som är tanken med ett sådant här företag, d v s att vi ska kunna lära ifrån varandra utan att behöva uppfinna hjulet på nytt.”

”Jag vill tillägga att jag har jobbat med andra fabrikat och det här systemet är väldigt prisvärt för denna typ av funktion.”

Läs mer om  InterCall Touch

Länk till Elajo