Personlarmssystemet EkoTek – en brittisk succé -Kundreportage

, , ,

”Multitone har definitivt mött våra förväntningar. Företaget är en pålitlig samarbetspartner/leverantör med fantastiska produkter och support, samtidigt som de erbjuder konkurrenskraftiga marknadspriser.”
Paddy Graffin, Ansvarig Fastighetschef HSCNI

 stockxpertcom_id34869431_jpg_ebabee31daaaee2de5bbf4f4140d5ac0Vård- och socialomsorgen på Nordirland (HSCNI) erbjuder ett stort urval av olika omsorgslösningar till personer bosatta inom länet Antrim, i nordvästra Nordirland. HSCNI ansvarar för de två större olycks- och akutmottagningarna i Antrim, som täcker den södra regionen och Causeway som täcker den norra regionen.

Liksom alla större hälsomyndigheter, förlitar sig HSCNI på excellent kommunikation för att möjliggöra en problemfri skötsel av verksamheterna och underhåll med korrekt och riktig service runt den omsorg som erbjuds några av de mest sköra människorna i samhället. För att klara av detta förlitar sig HSCNI på specialister inom intensivsjukvårdskommunikation. Företaget som anlitas heter Multitone, vilka erbjuder högst tillförlitliga och kostnadseffektiva kommunikationssystem som via DECT-telefoni skapat en larmlösning som integrerats med larmsystemet EkoTek.

Installationen av EkoTek-systemet är en del av en bredare sammanslagning av kommunikationsverktyg som används inom verksamheterna.

Paddy Graffin, Ansvarig Fastighetschef inom HSCNI berättar. -“Som en del av vårt patientomsorgsansvar och vårt ansvar i att skydda vår personal, fattade stiftelsen beslut om att införa ett system som kan påkalla säkerhetspersonal vid skarpa lägen eller potentiellt skarpa lägen, så att de kan göra en uttryckning för att förebygga eller lösa situationer.”

“Vi valde EkoTek eftersom att den lösningen, ”sömlöst”, integrerar med vårt befintliga kommunikationsnätverk och även för att vi, sedan 20 år tillbaka har en lång och positiv affärsrelation med företaget, Multitone, som dels tillverkar systemet, men som också har varit vår interna leverantör av personsökare under dessa år. Vårt goda samarbete och företagets pålitlighet är av stor betydelse när vi väljer leverantör av kommunikationsutrustning som är avgörande vid intensiv- och akutsjukvård i sjukhusmiljö.”

EkoTek installationerna är en del av ett bredare kommunikationssystem som är baserat på en installation av Access 3000, som är ett centralt organiserat och kontrollerat personsökarsystem.

Access 3000 är använt vid livsavgörande kommunikation inom hela Antrim- och Causewayområdena och utgör navet i en 24-timmars växel för varje verksamhetsdel. Det möjliggör även för en backup, varvid alla anslutna sjukhusområden kan överta kritiska operationer från varandra vid en nödsituation.shutterstock_85794877

Paddy Griffins förklarar:- “Många i vår personal är beroende av personsökare. T e x. så har vi ett kardiologiskt team, förlossning-team och anestesi-team placerade på olika platser på sjukhuset, så om något händer, kan de larmas internt via ett klick på skärmen i kontrollrummet. Hela förloppet möjliggörs direkt via Access 3000 system.”

Förutom själva sökfunktionen så kan Access 3000 även stödja kommunikation med DECT- telefoner, vilka erbjuder support till en oumbärlig del av sjukhusets kommunikations lösningar. DECT används allmänt genomgående på de olika verksamheterna och fungerar som en första kontaktfunktion för många i personalen – med över 160 användare över hela Causeway och Antrims arbetsområden inklusive, vaktmästare, socialarbetare och avdelningssköterskor.

Paddy Griffin tillägger:-“ Våra vaktmästare förlitar sig helt på DECT-systemet, sedan de lämnat det personsökarsystem de tidigare använt. Tidigare fick de ett anrop, som kom in via deras arbetsledare, som i sin tur tvingades att direkt söka efter en vaktmästare. Numera kan vi, genom DECT-systemet, kontakta en vaktmästare direkt via den bärbara handenheten. Detta innebär att personal snabbt kan kontakta kollegor, istället för att behöva uppsöka en telefon för att få önskad information. Så om vi vet att det befinner sig en vaktmästare i området, kan vi spara in på värdefull tid. På samma sätt har DECT-anläggningen visat sig värdefull för våra socialarbetare.”

På vårdavdelningarna i Antrim bär alla DECT-telefoner, vilket möjliggör för personalen att kunna utföra patientvård istället för att behöva springa fram och tillbaka till sköterskemottagningen för att ta emot information. DECT-systemet underlättar också för sköterskorna att kunna röra sig fritt på sjukhusområdet. Var medarbetare inom teamen har ett anknytningsnummer och möjlighet att ringa ut från systemet. Den andra tjusningen med DECT- systemet är att om det vanliga telefonsystemet ligger nere, så kan DECT fortfarande kommunicera genom att använda sitt eget interna nätverkssystem, så alla team har fortfarande ett telefonnätverk och alla avdelningar kan lätt nå varandra.
Dessutom så finns, Multitones Cetinel, alarm och övervakningsapplikation installerade på flera sjukhusområden. Utöver personalens säkerhetslarm kan Centinel även övervaka andra akuta problem runt exempelvis miljökontroller, kylsystem och lagerlokaler.

Paddy Griffin kommenterar: -“Kontrollrummen på våra sjukhusanläggningar visar samtliga sjukhusområdens larm. Så skulle exempelvis larmsystemet på Causeway ligga nere, så kan vi fortfarande se alla larm på Antrims sjukhusområde och vice versa.”

“Det här ger oss en backup även om vi befinner oss 7 mil ifrån varandra. Vi kan se alla larm från båda områdena. Allt ifrån brandlarm, akuta sjuklarm till systemlarm och upptäckandet av systemfel – allt visas på larmpanelen. Det här ger oss en fantastiskt bra överblick och vi kan t o m se när dörrar inte är ordentligt stängda eller om apparatur har gått sönder, redan innan personalen har upptäckt det under sina ronderingar.”

“Att arbeta med specialister på intensivvårdskommunikation, såsom Multitone faktiskt är och i kombination med en lång och god affärsrelation, känner vi inom HSCNI att vi helt och fullt vågar lita på systemen.”

Paddy Graffin sammanfattar:-”Multitone har definitivt mött våra förväntningar. Företaget är en pålitlig partner med produkter och support av mycket hög kvalité samtidigt som de erbjuder konkurrenskraftiga marknadspriser. Tack vare den framgången som våra erfarenheter från de övriga systemen visat på, ser vi fram emot möjligheten att installera Multitone i-Message system, som ett möjligt framtida vägval för oss.”

“Utan Multitones support och deras produkter skulle det vara svårt för oss att sköta vår interna kommunikation, speciellt på akutsjukvårdens område. Vi har blivit speciellt imponerade av Multitones service till oss som kund, vilken bidragit till en väsentlig del av den goda relation vi nu byggt upp.”

Vård- och socialomsorgen på Nordirland. NHS Trust