LTF_5165-ver2Finspångs bibliotek är, såsom bibliotek generellt sett är, en mötesplats för alla. De spektakulära lokalerna inbegriper två gymnasieskolor samt ett café. Som Lots Security tidigare kunnat berätta om, är bibliotek numera verksamheter som tidvis är utsatta för stök och i vissa fall hot och våld.
Hösten 2015 lät bibliotekschefen Marie Sääf installera personlarmet EkoTek i den kommunala verksamhetens lokaler.
Marie Sääf, vad var orsaken till att ni beslöt er för att installera ett personlarm?
-”Det hade varit lite allmänt stök och bråk från halvstora ungdomar när vi bestämde oss för det. Den utlösande faktorn var ett flertal sexuella ofredande, av både mindre och allvarligare karaktär, mot både personal och elever från gymnasieskolan.
När övergreppen hände så var det väldigt obehagligt. Vår första åtgärd blev då att se till så att ingen i personalen fick arbeta ensam, men det kan bli ganska påfrestande att alltid behöva gå två och två.”

”Vi har tidigare inte varit så pigga på att skaffa larm och under våra diskussioner hade vi kommit fram till att biblioteket var tillräckligt litet för att vi skulle kunna ropa till varandra om något inträffade, men nu, när vi faktiskt varit med om en sådan här situation, så insåg vi att vi måste kunna tillkalla hjälp snabbt, så vi var alla ense.
Genom att bära det här larmet ska vi våga känna oss tryggare. Vi har nära kontakt med biblioteket i Norrköping, ca 3mil bort och där har de valt att ha väktare på plats. Vi har inte haft så stora problem som de har och jag tycker därför att det här är en bra väg att börja.”

”Just nu har vi det lugnt, men det går ju upp och ner och vi vet aldrig när något kan inträffa. Som bibliotek hamnar vi i situationen, att vara en plats för alla, även för personer som kanske har sociala problem. Till och från besöks vi av ungdomsgäng som kan vara ganska stökiga genom att de är högljudda eller kastar böcker, men vi får också besök av missbrukare, som också kommer i gäng eller enskilt. När det är kallt ute så kommer det naturligtvis fler än vanligt, men så länge de inte tar droger eller dricker alkohol här, så är de välkomna in. Vi har heller inte rätt att avhysa någon.”LTF_5151

”När de sexuella ofredandena inträffade så var det faktiskt inte av någon stökig person, utan snarare en trevlig person som gick över gränsen. Det har varit en otäck upptäckt att inse att en person som tidigare varit normal plötsligt kan vända på bara en sekund och bli riktigt hotfull. Vid sådana tillfällen behöver vi hjälp snabbt!”

Är det enkelt att använda EkoTek personlarm?
”Det här personlarmet är enkelt lätt och det är bara att trycka på hjälp när någon kommer för nära, vi ska våga larma en kollega om vi anar oråd. Det är bättre att larma en gång för mycket än en gång för lite. Larmet är även kopplat till polisen, men det blir som en sista utväg. Larmar en kollega kan den andra kollegan larma vidare, utifall att det behövs.”

Har ni genomgått någon utbildning i hur ni ska hantera hot- och våldsituationer?
-”
Vi har genomgått lite utbildning i hur den larmade kollega ska uppföra sig för att inte förvärra situationen. Vi behöver nog gå fler.”

Har ni behövt använda er av larmet ännu?
-”Vi har inte använt det p g a av någon incident, men däremot för att vi ska testa det för att se att det fungerar överallt.”

LTF_5175Hur kommer det sig att ni installerade just EkoTek?
-”Vi har en lokal installatör, PLW, som rekommenderade er.
Jag trodde till en början att det skulle bli väldigt kostsamt, men det blev det inte, tvärtom mycket prisvärt och det ger en god effekt på vår trygghetskänsla.”

”Eventuellt kommer vi att utöka systemet framöver. Det är svårt att hålla koll på vad det är för folk som kommer och går och det känns som en säkerhet för oss att ha det här larmet att tillgå. Utsattheten varierar över länet, men Norrköping är mest utsatt. Även biblioteket i Söderköping har varit ganska utsatt av ungdomsgäng, det går i vågor.”

”Själva installationen gick i mina ögon mycket snabbt, speciellt i förhållande till andra installationer vi har gjort. Jag känner inte riktigt till svårighetsgraden, men det upplevdes som enkelt i alla fall. Kanske har det att göra med att det inte behövs så mycket kabeldragning eftersom att det mesta är trådlöst.

Hur skulle du vilja sammanfatta er situation i kombination med personlarmet?
-”Vi sitter ihop med skolan. Emellanåt har vi inga problem och då tänker vi att vi behöver ingenting här, men nu så vet vi att plötsligt så händer det. I och med skolan och det som hänt runt om exempelvis i Trollhättan, så det är viktigt att lära sig att kunna hantera eventuella situationer och även hur vi använder larmet, för vi kan ju aldrig veta vilka som kommer att agera hotfullt. Vi ska larma tidigt om vi upplever en känsla av att något kan inträffa.

 

Produktinformation:
EkoTek är ett positionerade personlarm som möjliggör för personal att snabbt kunna, larma sina kollegor via en bärbar larmknapp som även innehåller en larmmottagare, för att förhindra att en obehaglig situation hinner eskalera.
Om personal upplever en situation som hotfull trycker den endast på larmknappen som omedelbart skickar en ljudlös signal direkt till övrig personal. Larmmottagaren visar den larmandes exakta positionering vilket medför att kollegor snabbare kan komma till undsättning och i många fall avhjälpa en situation som skulle kunnat urarta. Larmet kan även kopplas till en extern larmcentral.

Det är av stor vikt att all personal som förväntas bära en larmmottagare även gör så, så att den larmande får den hjälp den behöver, i tid.