• NurseCare Rumsapparat

  • NurseCare -falldetektor

  • NurseCare Mobile

  • NurseCare – infotab

NurseCare 3.0

NurseCare erbjuder ett brett utbud av funktioner för att underlätta daglig samspel mellan boende, vårdpersonal och verksamhetsledning.

Verksamheten behöver funktioner för att garantera en säker och kvalitativ vård och omsorg.

NurseCare är en hel plattform med möjligheter att steg för steg kvalitetssäkra vården

NurseCare – Möjligheternas vårdsystem

NurseCare erbjuder ett brett utbud av funktioner ämnade att underlätta det dagliga samspelet mellan boende, vårdpersonal och verksamhetsledning. Ni avgör själva vilka funktioner som Er verksamhet kräver för att kunna garantera de boende och deras anhöriga, en säker, trygg och kvalitativ vård och omsorg.

Med NurseCare kan Du:

  • Logga in med din behörighetskod på de väggfasta rumsapparaterna, för att markera din närvaro och dokumentera
  • Dokumentera eller signera med eller utan tidigare IT-vana
    >> läs mer 

Enkelt att använda och med en stor igenkänningsfaktor

För att hantera det kombinerade kallelsesignal- och vårdsystemet, NurseCare, krävs ingen tidigare IT-vana.  Det fungerar ungefär som en iPad eller smartphone.

I grunden kommer de boende känna igen sig med samma typ av larmknapp som de är vana vid. Personal känner igen sig med en röd knapp för att kalla på hjälp och en grön knapp…

Läs mer >>

Inurse, den mobila enhen

NurseCares mobila enhet heter iNurse och är en smartphone, till vilken larm kopplas. I iNurse kan du även se, närvaromarkeringar, aktiva larm, SOS-larm, rapporter och dagens planerade händelser samt samtala med personal och boende. iNurse drift kräver inga abonnemang, utan mobiltelefonen använder sig istället av det trådlösa nätverket.

Läs mer om informationsplattformar

Tysta vårdmiljöer

Att var dag utsättas för högt ljudande larm i sin arbets- eller boendemiljö kan vara både stressande och störande, därför är NurseCares trygghetslarm anpassat för att minimera ljud i vård- och omsorgsmiljöer.

Läs mer om tyst vårdmiljö

Lättinstallerat

Enkelt att installera med IT standard

NurseCare är ett IT-baserat vårdsystem som erbjuder betydligt mer än ett vanligt traditionellt kallelsesignalsystem. Med hjälp av modern teknologi och innovativa lösningar underlättar systemet vardagen för vårdpersonal och boende.

Läs mer om Lättinstallerat

Prenumerera på vårt nyhetsbrev