Besök LOTS Security på ”Tranås Mässa för Välfärdsteknologi” 30-31 mars

,

conny israelsson tranåsDen 30-31 mars är det dags för “Tranås Mässa för Välfärdsteknologi”.
Mässan hålls i Holavedsgymnasiet, Gillesgatan 4 i Tranås och pågår mellan kl 08:00-20:00 resp. 08:00-17:00.

Vi på LOTS Security kommer att hålla till i monter C:06 där du har möjlighet att titta på och även pröva våra smarta system för vården och omsorgen. Vi kommer även att hålla ett seminarium kl. 13:10, under båda utställningsdagarna. Varmt välkomna!

För att ni ska få lite mer information om vad Tranås Mässa för Välfärdsteknologi innebär så har vi låtit intervjua Conny Israelsson, som arbetar som verksamhetsutvecklare inom socialtjänsten i Tranås kommun och som ansvarar för hela evenemanget.

Vad är bakgrunden till att Tranås valt att arrangera en välfärdsteknologisk mässa?
-”Politiken i Tranås kommun har fattat några riktade beslut gällande socialtjänsten och enligt vilka vi ska satsa på välfärdsteknologi och ständiga förbättringar inom socialtjänsten samt en akademi, där studenter ska kunna göra ex-jobb. Mässan går hand i hand med kommunens satsning.”

”Dessutom så vill vi att våra anställda, mer fördjupat, ska få bekanta sig med vad välfärdsteknologi innebär.  Att de ska få vetskap om vad som erbjuds på marknaden och lära sig lite nytt. Sedan så kommer de även att få möjligheten att önska vilka typer av produkter de skulle vilja få testa i sina egna verksamheter. Vi kommer att köra tester under hösten för att sedan utvärdera hur vi kommer att gå vidare. Det finns en uttalad vilja att satsa på det här, så det är en bra början.”

Vilka kommer att besöka mässan?
-”Alla är inbjudna till mässan; medborgare, vårdpersonal, tjänstemän och politiker samt även tjänstemän från alla kommuner i region Jönköping samt kommunerna i kommunsamverkansprojektet ÖSTSAM.
Vi gissar på ca 1100-1200 besökare totalt och förmodligen lär det nog bli en hel del kommunmedborgare med olika typer av vårdbehov som besöker mässan kvällstid.
Det är viktigt att bjuda in medborgarna, så att även de får veta vad som är på gång samt ges möjligheten att själva se vilket utbud som finns och även lämna synpunkter.”

Hur ser Tranås behov av välfärdsteknologiska hjälpmedel ut, i nuläget?
-”Vi håller på och bygger ett nytt, modernt äldreboende, så mycket kommer att handla om vad som kan komma att införlivas där vad gäller teknologi.
Vi har även tillsatt en arbetsgrupp, som arbetar med att hitta produkter för att möjliggöra fjärrtillsyn samt inreda en visningslägenhet med exempelvis nyckelfria lås och lite andra tekniska lösningar. De kommer definitivt att vilja hitta saker att sätta in där, så att fler kan få komma dit och titta framöver.”

Ett spännande och kreativt initiativ tycker vi på LOTS och hälsar än en gång alla välkomna att besöka vår monter.