Boendet fick ett modernt, trådlöst kallelselarmsystem

, ,

Timmy Jansson Brostugegården.msgPiccolo, heter LOTS Securitys egenutvecklade kallelselarmsystem, vars kompatibilitet med det befintliga trådbundna systemet, minskade investeringskostnaderna när Brostugegården ville få ett modernt och trådlöst kallelselarmsystem, installerat på sina fem boenden söder om Uppsala.

Brostugegården är ett boende för personer, mellan 30 år och 85 år, med psykiska funktionshinder och lättare somatiska problem. Boendet består av 30 lägenheter fördelade på fyra olika fastigheter varav en ligger 1 km ifrån själva gården. Brostugegården som är ett privat boende där kommunen köper platser, förvärvades av nuvarande ägare, Timmy Janssons, föräldrar 1979. Timmy har själv drivit det sedan 1999.

Vad fanns det för tekniska utmaningar i er verksamhet från början?
-”Vi hade från början ett trådbundet larm som gick via telefonnätet, d v s våra larm gick till en enhet, jag kallar den; ”uppringare”, som i sin tur ringde våra telefoner och då kunde vi se varifrån larmet kom. Eftersom att vi kunde ha 2-3 gäster som ringde kontinuerligt på både telefon och larm, innebar det att våra telefonlinjer ständigt var upptagna och vi ville istället hitta något trådlöst som kunde frigöra telefonlinjerna. Det fanns ytterligare en utmaning i att ett av våra boenden låg 1000 meter bort och att vi ville få in samtliga fastigheter inom samma system, dels för funktionens skull, men även för att vår personal skulle kunna röra sig fritt på hela området.”

”Att det skulle kunna fungera inom området var väl ganska självklart, men att få ihop det med det andra huset var inte helt självklart och vi ville absolut inte ha två olika system. Vi ville också att våra boende skulle kunna använda armbandslarm, utifall att någon skulle må fysiskt dåligt samt om möjligt, hitta en bättre lösning gällande brandlarmet”

I vilket syfte används ert trygghetslarm primärt?
-”Trygghetslarmen är endast till för om det händer något ”exceptionellt”. För att bo här måste du vara hyfsat rörlig, det fungerar med rullator men inte med rullstol, men det ger en trygghet för de som bor här att veta att det kommer folk om de ringer på larmet.”

”Vi stoppade även in ett nytt trådlöst brandlarm i en nyrenoverad lägenhet. Jag var så trött på centralenheter där man skulle sätta på eller stänga av olika enheter, men så visade sig att det här systemet även klarade av detta och att det var kompatibelt och enkelt att vidareutveckla tillsammans med vårt gamla system och det sparade verkligen in på kostnaderna eftersom att vi kunde ha kvar delar av det gamla.”

När installerades det?
-”Det blev klart i strax innan sommaren.”

Utbildar ni de boende och personalen i hur de ska använda larmet?
-”De boende får en information när de flyttar in. Att instruera personalen tog inte många sekunder eftersom att vi egentligen inte behöver tänka på något tekniskt utan endast titta på en personsökare när den piper. Sökaren visar både vanliga larm och brandlarm.”

Gick installationen fort?
-”Ja, det tycker jag. Peter Emanuelsson och Kenneth Nilsson från LOTS omvandlade snabbt vårt uråldriga system, som visserligen fyllde en funktion, till ett modernt fungerande system som fyller alla funktioner.”

LOTS Security är ett flexibelt företag som har möjlighet att utveckla och skräddarsy larm- och kallelsesignal system utefter kundens krav och önskemål.