Larmlagring av brandlarm innebär att personalen får lite tid på sig att undersöka varför larmet utlöst, innan larmet går vidare till räddningstjänsten. På så sätt kan man undvika utryckning av räddningstjänsten i de fall då larmet inte har orsakats av en brand

Avsikten med larmlagring är en av de mest effektiva åtgärderna för att minska de onödiga larmen till räddningstjänsten, men den viktigaste fördelen är att den sätter fokus på betydelsen av den snabba lokala åtgärden vid brandtillbud.

En larmlagring är en fördröjning av larmöverföringen. Det fyller endast en funktion om en effektiv larmorganisation finns på plats.

Funktion vid larmlagring

Vid larmlagring går larmet i första skedet endast till särskilt utbildad personal på plats (larmorganisationen). Dessa ska inom max 60 sekunder kvittera larmet på lokala tablåer, så kallade larmlagringstablåer. Personalen får då ytterligare tid på sig (normalt 5 minuter) att undersöka larmorsaken. Om larmet inte behöver skickas vidare så kan personalen återställa larmet på den lokala larmlagringstablån. Om kvittering eller återställning inte sker inom dessa tider går larmet vidare, oftast till räddningstjänsten. Det är endast det automatiska larmet från detektorerna som är fördröjt. Hela tiden kan man trycka på de manuella larmknapparna och få larmöverföring utan fördröjning. Tiderna för kvittering och återställning ska alltid vara så korta som möjligt.

Personsökare GA A29

Larmlagring kompletterad med personsökare

För att snabba på processen kan vi med ett lokalt personsökarsystem skicka ut information från brandlarmet direkt till en liten personsökare som visar samma text som larmlagringstablån visar. Med detta enkla tillägg kan ansvarig personal i larmorganisationen direkt bege sig till aktuell plats för att undersöka larmorsak.

Vill du veta mer

Vill du veta mer om hur vi kan integrera brandlarmsystem med lokalt personsökarsystem kontakta vår säljavdelning 08 711 22 11

Vill du veta mer om larmlagring läs broschyrer ” Information om larmlagring ” på www.brandskyddsforeningen.se

Vill du veta hur ni kan använda ett lokalt personsökarsystem med Ert brandlarmsystem, kontakta din brandlarmsleverantör.

Personsökare GA A29

Vill du veta mer om larmlagring, följ denna länk