LOTS servicekoncept täcker många behov på RUSTA

,

IMG_0857Lösningen för att leverera snabb & smidig service.

Rusta vill att deras kunder ska känna sig välkomna, bli inspirerade och tycka att det är roligt att handla. Och konceptet är framgångsrikt. Rusta har över 70 stycken varuhus runt om i landet och expanderar kraftigt med många nya varuhus. För att ytterligare förenkla för sina kunder använder Rusta nu LOTS i Butiks serviceknappar.

 Stora lokaler och begränsat med personal

”Vi på Rusta vill göra det lätt för många människor att kunna köpa hem- och fritidsprodukter av god kvalitet till bästa pris” berättar Johnny Kronqvist som är varuhuschef på Rusta i Bromma. När vi pratar med honom är det fullt upp i varuhuset. ”Mer än 55 000 kunder besöker Rustas butiker varje dag.” berättar Johnny. ”De senaste åren har varuhusen genomgått en förvandling, som bidragit till ökad försäljning och fler än kundgrupper i butiken”. I vår satsning är det viktigt att vi håller en hög nivå vad det gäller kundservice, men med stora lokaler och begränsat med personal var det en utmaning.” förklarar han. Lösningen hittade Johnny Kronqvist i LOTS i Butiks servicelösning med trådlösa serviceknappar strategiskt utplacerade i butiken.

 Snabb hjälp – när man behöver den

”Vi strävar efter att det ska vara enkelt att handla hos oss och att varorna ska sälja sig själva, säger Johnny. Självklart vill vi också leverera en så hög kundservice som möjligt med ambitionen att alla kunder som behöver prata med oss ska kunna göra det på ett enkelt sätt.

Rusta i Bromma Blocks är ett stort varuhus och det är omöjligt för personalen att täcka upp ytan i butiken. LOTS i Butik är en trådlös och flexibel servicelösning som gör att kunder genom endast ett knapptryck kan kalla på personal. På så vis kan kunderna få hjälp när de behöver det. Det finns två informationsdiskar utplacerade på olika våningar och där finns det nu serviceknappar med en skylt som uppmanar kunden att trycka på dem, för att få hjälp.

Personalen i butiken bär en liten personsökare. När den piper så står det tydligt var kunden som behöver hjälp, befinner sig. Hjälp kommer snabbt och kunder behöver inte försöka hitta någon att fråga. ”Det fungerar väldigt bra” förklarar Johnny. ”Jag har fått positiv respons från kunderna som tycker det är smidigt och även från personalen som enklare kan hjälpa kunder med att få svar på sina frågor. ”

 Kassan kallar enkelt på hjälp

Med LOTS serviceknappar kan även kassapersonalen snabbt och smidigt kalla på hjälp och förstärkning, utan att behöva ringa efter någon. På en sekund kan man trycka på serviceknappen och därefter fortsätta  sitt arbete medan förstärkning kommer. ”Det är så enkelt att använda lösningen” förklarar Johnny. ”Personalen är effektivare och kan arbeta med olika saker ute i butiken utan att missa möjligheten att hjälpa en kund. Det har varit en mycket uppskattad lösning och vår duktiga personal ser verkligen fördelarna med den. Det har fungerat väldigt bra och det är roligt. ”

 Säljknapp för mer komplexa produkter

Rusta i Bromma Blocks har också en mobil säljstolpe som de kan flytta mellan avdelningarna beroende på var behovet är som störst. Ofta står den på de avdelningar med mer komplexa produkter, såsom på badrums- och trädgårdsavdelningen. Där kan kunderna få hjälpa med att hitta den produkt som passar dem bäst och de får även hjälp med hämtning av produkterna. ”Fördelen med säljknappen är att det är ett smidigt sätt för personalen att fånga upp köpsignaler och att den bidrar till ökad försäljning. Utan knappen hade vissa kunder kanske struntat i att köpa en vara som denne inte hittar.” säger Johnny.  ”Som du märker använder vi LOTS i butik för flera olika ändamål i butiken. Systemet är enkelt och flexibelt och det passar oss bra.” avslutar Johnny.