LOTS Security levererar kallelsesignalsystem till vårdaktören Kry

LOTS Security har levererat en kombinerad funktionslösning med både trådlös och trådbunden apparatur ifrån Intercall Touch, som innefattar kallelselarm och överfallslarm framtagen och anpassad för verksamheter som vårdcentraler, kliniker, sjuk- och äldrevården.

Kry erbjuder sina tjänster digitalt och även fysiskt på egna vårdcentraler. Kry finns i dagsläget på runt 30 platser och håller just nu på att etablera sig på flera nya orter, man behövde i samband med detta förstärka upp i sina verksamheter med ett flexibelt kallelsesignalsystem och valet föll då på Intercall Touch.

Att en rikstäckande vårdaktör som Kry väljer oss som leverantör av kallelsesignalsystem känns oerhört smickrande och är samtidigt ytterligare ett bevis på att de system vi kan erbjuda marknaden oavsett om dom är trådlösa eller trådbundna, enkelt kan anpassas och skräddarsys för att kunna fungera på ett flertal olika vårdverksamheter kommenterar, Staffan Westerman, Säljsupport på LOTS Security.

https://www.aktuellsakerhet.se/lots-security-levererar-kallelsesignalsystem-till-kry/