Touch- ett innovativt och insiktsfullt kallelsesignalsystem

,

touch display 450x463Intercall Touch-serien är ett innovativt och insiktsfullt kallelsesignalsystem, framtaget av vårdpersonal – för vårdpersonal.

Bakom Touch-serien finns kunskap och erfarenhet baserad på över 25 års forskning, utveckling och installation av kallelsesignalsystem anpassade för vård och omsorg.

Intercall är Storbritanniens marknadsledande tillverkare av kallelsesignalsystem inom smart, lättillgänglig kommunikation och administrering av patientvård. Touchserien innehåller ett brett och komplett utbud av dokumentations- och larmapparatur ämnad att passa sjukhus såväl som omsorgsenheter.
twin_light_control-pear

Designad utrustning i material anpassat för sjukvårdsmiljö, som främjar ändamålsenlighet och ergonomi, är ett signum i denna larmserie där RFID-teknologi säkrar och tryggar vårdpersonal, boende och patienter.

För mer information klicka på länken nedan:

Touch-serien