Inovonics personlarm ger snabbt information till rätt personer vid incidenter.
 

Behovet vi ofta får frågor om från olika typer av verksamhet är att personalen sitter i egna rum med patienter/klienter och kan hamna i situationer där de utsätts för hot och våld. Personalen önskar då överfalls-/bråk-knapp för att skicka larm direkt till sina kollegor men även i flera fall till larmcentral. 

 

Inovonics bärbara personlarmsystem är till för verksamheter med behov av ett bärbart, trådlöst larmsystem. Inovonics har flera olika varianter av trådlösa larmknappar så varje verksamhet kan anpassas utifrån deras unika behov.  

Bärbara knapparna skickar information om vem som larmar och fasta knappar från vilken plats larmet aktiverats.  

För snabba insatstider skickas larm i klartext till kollegorna som snabbt kan vara på plats för att lugna ner den uppkomna situationen. Larmen går även att koppla in mot befintliga inbrottslarm eller larmsändare.  

 Inovonics har bra räckvidd och passar de flesta verksamheterna där personalen har behov av bråk- eller överfallsknappar.  

 Önskar man positionering på den som larmar hänvisar vi till vårt personlarm EkoTek https://www.lotsab.se/ekotekfamiljen-ekotekpersonlarm/