Vi har nog alla på ett eller annat sätt nåtts av medias rapporteringar om ett eskalerande antal sexuella övergrepp, på i synnerhet kvinnor och unga flickor. Badhusen är tyvärr inte sällan representerade i dessa artiklar och visst förfasas vi över att vi inte ska kunna få bada, plaska eller bubbla så som vi är vana att göra, utan risk för att bli tafsade på.

Det rör sig om oönskade situationer som inte bara förekommer i storstäder utan även på andra mindre orter i landet, viket visar på att det på många håll, finns en begränsad trygghet i våra badanläggningar.

Problemet saknar i nuläget en konkret och varaktig lösning, eftersom att få kommuner har de ekonomiska resurser som krävs för att kunna utöka personalstyrkan eller som i vissa fall, ha patrullerande civilklädda poliser som övervakar baden.

LOTS Hjälpknappen är ett kostnadseffektivt och ändamålsdugligt alternativ som möjliggör för badgäster att snabbt kunna kalla på personal vid en eventuell incident. Hjälpknappen som är IP67-klassad, är anpassad för simhallsmiljö och kan med fördel placeras invid exempelvis en bubbelpool, så att en utsatt person slipper springa och leta efter personal, vid en akut situation. I och med att det blir lättare att kalla på personal, kan det fungera som avskräckande för eventuella förövare.

Det är av stor vikt att badpersonalens fokus på att bl. a förhindra eventuella tillbud i simhallen INTE försvinner. Hjälpknappen är idag en stor tillgång för många av landets badhus då den underlättar för personal och besökare att snabbt kunna tillkalla hjälp vid exempelvis tillbud.

Nu kan Hjälpknappen fylla ytterligare en viktig funktion, i form av ”AntiTafs”-knappen.