Catharina Isberg färg2Catharina Isberg arbetar som bibliotekschef i Helsingborgs Stad, en verksamhet som inhyser ett stadsbibliotek samt 9 områdesbibliotek. Biblioteket satsar på en trygg och säker arbetsmiljö för sina anställda och har i förebyggande syfte låtit installera EkoTek personlarm. För att visa den samstämmighet som finns runt vikten av en trygg bibliotekspersonal har LOTS kommunikatör även intervjuat Annika Pedersen, biblioteksassistent på Helsingborgs Stadsbibliotek. 

Catharina, strax innan jul lät ni installera ett EkoTek personlarm i Stadsbibliotekets lokaler, varför?
-”Det är för att skapa en trygg arbetsmiljö. En förebyggande insats skulle jag vilja säga, eftersom att vi ser att samhället förändras. Det har varit mycket diskussioner runt hot och våld på bibliotek, inte minst i media och det gäller att redan innan det händer någonting, säkra att personalen kan känna sig trygg och säker. Ett personlarm är ett sätt att öka tryggheten. Vi har dessutom sedan länge haft en ordningsvakt på plats, men han kan inte vara överallt samtidigt och då möjliggör personlarmet för personalen att snabbt kunna tillkalla varandra om de behöver hjälp.”

Har ni utbildat er i hur larmet fungerar och har ni behövt använda det?
-”Vi har haft genomgångar över hur larmet fungerar och också informerat om att om någon larmar så måste alla kollegor agera. Det är bättre att alla kommer än att ingen kommer. Vi har haft personlarmet under så kort tid så det har inte hänt något större. Däremot har man kallat på kollegor i situationer där man velat ha stöd.”

Hur kommer det sig att ni lät installera just EkoTek personlarm?
-”Vi tar hjälp från professionen, så det är vår säkerhetsansvarige som i samarbete med våra arbetsmiljöansvariga kommunicerat och kommit fram till lösningen. De har tagit fram vilken typ av larm vi skulle ha och ledningsgruppen beslöt att vi skulle köra på det.”

Hur upplever personalen personlarmet?
-”De tycker att de är bra och att det skapar en grundtrygghet, så de ser positivt på det. Sen kommer alltid diskussionen om det är fler i personalen eller larm som behövs, men vi har tre våningar, många skrymslen och vrår, så oavsett om det är 6 personer på plats så ser de inte varandra, men nu är de ”connectade” med varandra och kan hjälpa varandra om det skulle inträffa någonting.”

 

Annika Pederson, du arbetar som biblioteksassistent på Helsingborgs Stadsbibliotek. Kan du berätta lite generellt om din arbetsmiljö? Annika Pedersen färg2
-”Stadsbiblioteket finns beläget i Stadsparken, ett område som generellt sätt inte är speciellt lugnt och stilla. Biblioteket är en stor byggnad och vi är inte så många i personalen att vi kan springa hack i häl med varandra hela tiden, så det har naturligtvis funnits tillfällen då vi känt oss otrygga emellanåt.”

”Vintertid får vi en hel del besökare som vill in i värmen och under sommaren är det fullt liv i parken och då har vi också väldigt mycket besökare. Dessutom så har vi offentliga toaletter här och de lockar också till sig många olika typer av personligheter.”

Har det funnits konkreta hot?
-”Jag har personligen inte varit utsatt, men det har känts otryggt när vi varit tvungna att avvisa någon.”

Hur känns det efter att ni fått personlarmet installerat?
-”Det känns bra, men vi har inte haft det så jättelänge, eftersom att det installerades den 21 december i fjol. Det går inte att skydda sig emot allt, men jag känner i alla fall att vi har förebyggt så långt det går och vi har även väktare i huset och de hjälper alltid till med att stänga lokalen och ber besökare lämna lokalerna och det känns jättebra. Är väktaren inte på plats så känns det som en stor trygghet att kunna kontakta kollegor, eftersom att vi vet att de kan infinna sig snabbt om vi skulle behöva hjälp.”

”Världen är som den är och många verksamheter är numera utsatta.”