Trådlös hjälpteknik ifrån LOTS Security för hörselnedsatta vid brandlarm och utrymning.

Våra system är i huvudsak trådlösa. Dom förprogrammeras klart hos oss, och installeras sedan smidigt ute hos kund. Därefter utbildas all berörd personal och man får alltid med en egen manual för att lätt kunna lära sig väsentliga funktioner och finesser.  

Vi vänder oss just nu speciellt till alla larm och säkerhetsföretag i Sverige som är certifierade anläggarfirmor för brandlarm. Vi blir gärna en långsiktig samarbetspartner till er beträffande olika personsäkerhetslösningar. 

Hörselnedsatta personer har också laglig rätt till att få kritisk information i rätt tid på alla typer av verksamheter där de vistas. Talat utrymningslarm och larmklockor fungerar inte för personer med hörselnedsättning. 

Det är oftast fastighetsägare, tekniska förvaltare, verksamhetschefer och driftchefer som är huvudansvariga för att säkerställa att en person med hörselnedsättning nås av livsviktig information i rätt tid tex. vid brandlarm eller vid utrymning av lokalerna. 

Vi på LOTS Security löser detta smidigt med våra bärbara textmottagare som har vibration och ljussignal och som i klartext visar vad som sker i lokalerna.  

Räckvidden av signalen anpassas till lokalernas utformning och storlek. Vissa byggnader är så pass stora att tillstånd från PTS (Post & Telestyrelsen) för sändarna krävs. Vi hjälper naturligtvis till med ansökningarna. 

LOTS Security har funnits sedan 1983 och är en svensk utvecklare och installatör av trådlös hjälpteknik såsom personlarm, bråk & överfallslarm, nöd & hjälpknappar och diverse olika kallelsesignalsystem. 

Vill ni ha en närmare presentation av våra system och lösningar, så är det bara att kontakta oss så bokar vi upp en passande tid för ett möte. 

Ni når oss enkelt på 08-711 22 11 eller på info@lotsab.se  

Besök oss gärna på vår hemsida på  www.lotsab.se