thumbs-up-nurse_with_iNurseNurseCare erbjuder ett brett utbud av funktioner ämnade att underlätta det dagliga samspelet mellan boende, vårdpersonal och verksamhetsledning.
Vård- och omsorgsenheterna avgör själva vilka funktioner som deras verksamheter kräver för att kunna garantera patienter, boende och deras anhöriga, en säker, trygg och kvalitativ vård och omsorg. 
Med NurseCare kan Du:

  • Logga in med en personlig behörighetskod på de väggfasta rumsapparaterna, för att markera sin närvaro och dokumentera.
  • Dokumentera eller signera med eller utan tidigare IT-vana. Dokumentera alla mätvärden som verksamheten kräver, direkt på rummet.
  • Få påminnelser om exempelvis medicinering, direkt i mobilen.
  • Få en tydlig överblick över dagens planerade göromål.
  • Signera medicinering direkt på rummet.
  • Istället för att skriva själv kryssa för förformulerade förslag på utförda tjänster eller aktiviteter.
  • Som känner dig bekvämare med att skriva eller läsa på ett annat språk, välja det som passar dig bäst, allt för att få en så säker och snabb dokumentation som möjligt. Rumsapparaten ändrar automatiskt språk beroende av din personliga inloggningskod, men den information som skickas till systemets centraldator, omvandlas till svenska.
  • Som boende få en överblick över vilka aktiviteter som kommer att ske under dagen samt lämna sin beställning på matval.
  • Som anhörig ta del av historik, daglig vård och aktuella händelser, direkt på rumsapparaten eller via sin mobil.
  • Som ledare får du en löpande överblick över verksamheten och systemet kan genera detaljerade rapporter som visar tydliga resultat över den verksamhet som utförts.

Tack vare LOTS nära samarbete med teknikledande tillverkare kan NurseCare kundanpassas utefter verksamhetens önskemål och behov.