NurseTab med tjej vänd mot kamera 450x453LOTS Security presenterar:
NurseCare en unik kombination av kallelsesignal- och vårdsystem som ger vårdpersonal upp till 10 minuter extra per timme och anställd, dygnet runt. Ett väl genomarbetat system som löser både dagens och morgondagens utmaningar.

LOTS Securitys VD, Gunnar Ranebäck: -“Vårt vårdsystem, NurseCare ligger i dag längs fram när vi ser till personalens behov och önskemål och modern teknologi.  Det kvalitetssäkrar samtidigt som det förenar verksamhetsledning, dokumentation, anrop och larm, påminnelser och rapportering, det är dessutom lätt att använda samtidigt som det är framtidsäkert.
NurseCare kommer att ta svensk vård och äldreomsorg till en nivå där personalen får jobba med det de är bäst på – ge omvårdnad!”

Att inte bara vara ett teknikdrillande larm- eller IT-företag, utan att faktiskt ha tagit reda på hur det ser ut i verklighetens vård och omsorg är oerhört viktigt och det har gett LOTS en ovärderlig grund i sitt arbete att tillsammans med teknikledande tillverkare utveckla den nya generationens vårdsystem.
NurseCares funktioner är framtagna i nära samarbete med vårdpersonal för vårdpersonal.

Enkelt att använda och med en stor igenkänningsfaktor
För att hantera det kombinerade kallelsesignal- och vårdsystemet, NurseCare, krävs ingen tidigare IT-vana.  Det fungerar ungefär som en iPad eller smartphone.
I grunden kommer de boende känna igen sig med samma typ av larmknapp som de är vana vid. Personal känner igen sig med en röd knapp för att kalla på hjälp och en grön knapp för att markera sin närvaro och för att återställa larmen när boenderummet lämnas. Skillnaden är att istället för en traditionell rumsapparat används en pekskärm, där du tydligt ser dess funktioner.

Närvaromarkering
All närvaromarkering sker på RumsTab. Inloggning sker genom att vårdpersonal klickar på den gröna ikonen och anger sin inloggningskod. När personalen närvaromarkerat sig, återställs automatiskt alla rummets larm, inklusive larm från rummets toalett. När personalen lämnar rummet, krävs endast ett klick på gröna ikonen för utloggning.

Alla utförda tjänster, incidenter och aktiviteter dokumenteras direkt på RumsTab, NurseCares rumsapparat, i den boendes rum. Här sker även all signering av medicin.
I samma stund som vårdpersonalen dokumenterar på RumsTab skickas informationen vidare till boendets centraldator, där den lagras. Här finns även alla närvaromarkeringar, antal larm och hur lång tid det tagit för personal att infinna sig vid larmsituationer, dokumenterat. Detta medför att tillförlitliga rapporter utefter specificerade önskemål kan framtas.
För att göra dokumentationen smidigare och effektivare, finns redan förformulerade alternativ på RumsTab, där vårdpersonal endast kryssar för vilka sysslor som utförts i rummet. RumsTabs menyer innehåller även alla mätvärden, inklusive motsvarighet till Abbey Pain Scale.

NurseCares mjukvara kan hantera flera språk samtidigt.
Rumsapparaten ändrar automatiskt språk utefter inloggningskoden, men den information som skickas till systemets centraldator, omvandlas till svenska.

Rapportera direkt
Från rumsenheten kan personalen direkt rapportera om en lampa är trasig i rummet, systemet ser till att den fastighetsansvariga får ett meddelande om vad som behöver åtgärdas. Även städpersonal kan dokumentera att rummet är städat eller att sängkläderna är bytta.

Tyst vårdmiljö
Att var dag utsättas för högt ljudande larm i sin arbets- eller boendemiljö kan vara både stressande och störande, därför är NurseCares trygghetslarm anpassat för att minimera ljud i vård- och omsorgsmiljöer. När de boende via sin larmknapp påkallar vårdpersonalens uppmärksamhet skickas en ljudlös kallelsesignal till vårdpersonalens mobila enhet iNurse, till de tak- och väggfasta displayerna samt till personalexpeditionen, där ExpeditionsTab visar avdelningens larmköer.

iNurse, den mobila enheten
NurseCares mobila enhet heter iNurse och är en smartphone, till vilken larm kopplas. I iNurse kan du även se, närvaromarkeringar, aktiva larm, SOS-larm, rapporter och dagens planerade händelser samt samtala med personal och boende. iNurse drift kräver inga abonnemang, utan mobiltelefonen använder sig istället av det trådlösa nätverket. Går en mobiltelefon sönder, så kan den snabbt och enkelt ersättas av en liknande telefon, som finns att köpa i handeln. iNurse är ett tillval, men som rekommenderas eftersom att iNurse gör det möjligt för var vårdpersonal att ha full kontroll på vad som sker på boendet hela tiden, utan att tvingas söka upp displayer i korridorer eller på expeditioner.

InfoTab, NurseCares tak- och väggdisplay
På InfoTab kan vårdboendena efter egna önskemål välja att visa exempelvis larmköer samt i vilka rum medarbetare finns närvaromarkerade alternativt aktuella aktiviteter, nyheter och dylikt. Här går även att få information om menyer och väder, personalstyrka