NurseCare är ett lättinstallerat IT-baserat vårdsystem som erbjuder betydligt mer än ett vanligt traditionellt kallelsesignalsystem. Med hjälp av modern teknologi och innovativa lösningar underlättar systemet vardagen för vårdpersonal och boende.

NurseCare använder sig av IT-lösningar som är standard idag och kan arbeta både på fasta och i WiFi-baserade nätverk.  Eftersom att de flesta fastigheter redan har nätverk blir installationen och integreringen smidig. Via befintliga nätverk och datorer kommer de som är behöriga åt systemet för t. ex vårdplanering, rapporter och uppföljning.

IT-miljön gör också att service och stöd från LOTS Security blir enklare, då diverse förändringar, uppgraderingar eller felsökning kan göras på distans. Detta medför en ökad driftsäkerhet samtidigt som kostnader för utfört arbete minskas och väntetider för förändringar och åtgärder, elimineras.

Integrering med befintliga system
NurseCare kan integreras i befintlig miljö och det finns möjlighet att återanvända delar av det sedan tidigare installerade systemet på plats, exempelvis trådlösa larmklockor, sängpaneler, rörelselarm och toalettlarm.

Uppgraderingsbart
NurseCare är en framtidssäker lösning, vars alla funktioner kan tas i bruk direkt alternativt stegvis byggas ut, med utgång från de grundläggande funktionerna som sakteligen integreras i verksamheten. Kunden väljer själv vilka funktioner som den har behov av och vi anpassar systemet tillsammans med kunden och utefter dess förutsättningar, önskemål och planer för framtiden.
NurseCare är moduluppbyggt vilket betyder att kunden använder och betalar endast för de delar som den har behov av.  Med anledning av LOTS Securitys nära samarbete med tillverkaren, finns det möjlighet att tillgå ytterligare specialanpassade funktioner som enkelt kan integreras i kundens vårdmiljö.