AC-Q41H Kodlås i kompaktmodell

Kodlås kompakt Vandalsäkert
3×4 raders knappsats
500 användare med dubbla koder
2 x 3 Amp reläutgångar
2 ingångar med programmerbar logik
3 användarnivåer och 3 säkerhetsnivåer
Optiskt sabotageskydd
Dörr-ringklockfunktion
Inbyggd värmare som kopplas på vid låg temperatur

Tre olika användarnivåer:

Normalanvändare
En normal användare har endast en Primärkod och har då endast Access när AC-Q4xXX är
ställd i normal eller bypassläge.

Säker användare
En säker användare måste ha en Primärkod och en Sekundärkod programmerad. De två koderna
får inte vara samma. Den säkra användaren kan ges tillträde när AC-Q4xXX är ställt i
samtliga av de tre lägena. I Normalläge måste användaren ange sin Primärkod för att få tillträde.
I säkert läge måste användaren ange både sin Primära och Sekundära kod för att få tillträde.

Masteranvändare

En Masteranvändare måste ha både Primärkod och Sekundärkod programmerad med samma
kort eller PIN-kod. Masteranvändaren kan ges tillträde i alla lägen genom att hålla upp sitt
kort eller slå in sin PIN-kod (att använda den så kallade Masteranvändaren är ett praktiskt,
men mindre säkert sett än att använda den säkra användaren).

De 3 olika säkerhetslägena

Normalläge är standardläge. I normalläge är dörren låst tills dess att en Primärkod är angiven
för kontrollen. Speciella koder såsom El-slutblecks kod 1 och El-slutbleck kod 2, är aktiva
i Normalläget.

I Bypassläget ges tillträde till området beroende på om El-slutblecksreläet är programmerat
som tryggt eller säkrat läge.
När El-slutblecket är programmerat i tryggt läge så är dörren låst fram tills dess att man
trycker in öppnaknappen.
När El-slutblecket är programmerat i säkrat läge är dörren konstant olåst.

Säker- och Masteranvändare ges tillträde till området i Säkerhetsläget. En säker användare
måste slå både Primär- och Sekundärkoden för att ges tillträde. Efter att man
knappat in Primärkoden kommer den gröna lampan att blinka grönt i 10 sekunder. Under
tiden måste Sekundärkoden knappas in. En Master användare behöver endast slå in koden en
gång, för att ges tillträde.

För mer info, klicka här